نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

جهاد تبیین اصطلاحی است که امام خامنه‌ای(مدظله العالی) جهت مقابله با جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح نمودند. جهاد تبیین به معنای بیان درست واقعیت‌ها، هدایت اذهان، پاسخگویی به سؤالات و ابهاماتی می‌باشد، که توسط دشمن به جامعه اسلامی تزریق شده و فضایی غبار آلود را بر جامعه حاکم ساخته است. در این میان آنچه که مورد تأکید است نقش نخبگان به ویژه دانشجویان در این عرصه مبارزه است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رسالت راهبردی دانشجویان در جهاد تبیین انجام شد. پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های ترکیبی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش مجموعه بیانات امام خامنه‌ای(مدظله العالی) از ابتدای دوره زعامت ایشان 1368 تا 1401 است، که با بکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شدند. پایایی داده‌ها با استفاده از روش هولستی و اعتبار داده‌ها با استفاده از(CVI) و (CVR) بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که به منظور حصول موفقیت در جهاد تبیین پیش‌نیازها و الزاماتی لازم است، که در 4 مقوله مدیریت و کار جهادی، اخلاق مداری، ولایت مداری و تزکیه و خودسازی احصاء و شناسایی شدند. همچنین مبتنی بر یافته‌های پژوهش رسالت دانشجویان در 5 مقوله بصیرت افزایی، تحول خواهی، امید آفرینی، تحول آفرینی و آگاهی و آگاهی بخشی شناسایی و دسته‌بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic missions of students as soft power in Jihad explanation by using Imam Khamenei's menus

نویسندگان [English]

  • Hadi i Murad Piri, 1
  • neda Kavand 2

1 Defense Management, Imam Hossein University, Tehran, Iran

2 University Farhangyan brojerd lorestan

چکیده [English]

Explanation Jihad is a term that Imam Khamenei(Madazaleh Al-Ali) put forward to deal with the soft war against the Islamic Republic of Iran. The jihad of explanation means the correct expression of facts, guiding minds, answering questions and ambiguities, which have been injected into the Islamic society by the enemy and created a dusty atmosphere on the ruling society. In the meantime, what is emphasized is the role of elites, especially students, in this field of struggle. In this regard, the present research was conducted with the aim of investigating the strategic mission of students in the Jihad of explanation. The current research is among the combined researches. The statistical population of this research is the collection of Imam Khamenei's statements from the beginning of his leadership period from 1368 to 1401, which were analyzed using the qualitative content analysis method. The reliability of the data was checked and confirmed using the Holsti method and the validity of the data using(CVI) and(CVR). The findings of the research showed that in order to achieve success in Jihad, it is necessary to explain the prerequisites and requirements. which were counted and identified in 4 categories of Jihadi management and work, ethical conduct, stewardship and cultivation and self-improvement. Also, based on the findings of the research, the mission of the students was identified and categorized in 5 categories of insight, transformation, hope creation, transformation and awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • explanation jihad
  • soft power
  • Imam Khamenei
  • soft war
  • mission of students