نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

جهاد تبیین اصطلاحی است که امام خامنه‌ای(مدظله العالی) جهت مقابله با جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح نمودند. جهاد تبیین به معنای بیان درست واقعیت‌ها، هدایت اذهان، پاسخگویی به سؤالات و ابهاماتی می‌باشد، که توسط دشمن به جامعه اسلامی تزریق شده و فضایی غبار آلود را بر جامعه حاکم ساخته است. در این میان آنچه که مورد تأکید است نقش نخبگان به ویژه دانشجویان در این عرصه مبارزه است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رسالت راهبردی دانشجویان در جهاد تبیین انجام شد. پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های ترکیبی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش مجموعه بیانات امام خامنه‌ای(مدظله العالی) از ابتدای دوره زعامت ایشان 1368 تا 1401 است، که با بکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شدند. پایایی داده‌ها با استفاده از روش هولستی و اعتبار داده‌ها با استفاده از(CVI) و (CVR) بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که به منظور حصول موفقیت در جهاد تبیین پیش‌نیازها و الزاماتی لازم است، که در 4 مقوله مدیریت و کار جهادی، اخلاق مداری، ولایت مداری و تزکیه و خودسازی احصاء و شناسایی شدند. همچنین مبتنی بر یافته‌های پژوهش رسالت دانشجویان در 5 مقوله بصیرت افزایی، تحول خواهی، امید آفرینی، تحول آفرینی و آگاهی و آگاهی بخشی شناسایی و دسته‌بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic missions of students as soft power in Jihad explanation by using Imam Khamenei's menus

نویسندگان [English]

  • Hadi i Murad Piri, 1
  • neda Kavand 2

1 Defense Management, Imam Hossein University, Tehran, Iran

2 University Farhangyan brojerd lorestan

چکیده [English]

Explanation Jihad is a term that Imam Khamenei(Madazaleh Al-Ali) put forward to deal with the soft war against the Islamic Republic of Iran. The jihad of explanation means the correct expression of facts, guiding minds, answering questions and ambiguities, which have been injected into the Islamic society by the enemy and created a dusty atmosphere on the ruling society. In the meantime, what is emphasized is the role of elites, especially students, in this field of struggle. In this regard, the present research was conducted with the aim of investigating the strategic mission of students in the Jihad of explanation. The current research is among the combined researches. The statistical population of this research is the collection of Imam Khamenei's statements from the beginning of his leadership period from 1368 to 1401, which were analyzed using the qualitative content analysis method. The reliability of the data was checked and confirmed using the Holsti method and the validity of the data using(CVI) and(CVR). The findings of the research showed that in order to achieve success in Jihad, it is necessary to explain the prerequisites and requirements. which were counted and identified in 4 categories of Jihadi management and work, ethical conduct, stewardship and cultivation and self-improvement. Also, based on the findings of the research, the mission of the students was identified and categorized in 5 categories of insight, transformation, hope creation, transformation and awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • explanation jihad
  • soft power
  • Imam Khamenei
  • soft war
  • mission of students
ابراهیمی، هادی(1400). کالبدشکافی نقش قدرت نرم و دیپلماسی رسانه‌ای در تامین امنیت ملی ج.ا.ایران: مطالعه موردی بیداری اسلامی، مطالعات قدرت نرم، 11(26)، 7-27.
آزادی، افشین، ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله(1399). جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها، مطالعات دفاع مقدس، 6(3)، 147-178.
اسکندری، محمدرضا؛ رستم زاده، رضا(1395). شناسایی و اولویت بندی مؤلفه‌های قدرت نرم در دانشگاه بر اساس مدل فازی VIKOR، مطالعات قدرت نرم، 6(15)، 112-82.
افتخاری، اصغر(1391). دیپلماسی نوین: رویکرد ایرانی، چاپ اول، تهران: امام صادق(ع).
امیری، سهراب؛ ایزدی طامه، احمد(1397). میزان پایبندی دانشجویان به هویت ملی، اجتماعی، فرهنگی و اثرپذیری از جنگ نرم، ابن سینا، 20(3)، 68-72.
باقری چوکامی، سیامک(1401). جهاد تبیین در شرایط تهاجم ترکیبى دشمن، چاپ اول، قم: زمزم هدایت.
پیرمحمدی باردئی، عبدالله؛ حسینی، سیدمحمدحامد(1400). مقدمه ای بر ویژگی­ها‌ و‌اهداف ‌جنگ ‌نرم‌ و ‌راهبردهای‌ مدیریت ‌بحران‌ در‌آن، مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری، 13(3)، 145-167.
جلال پور، شهره؛ پای رفد، کیانوش؛ فلاح، محمد(1395). واکاوی سازوکارها و اهداف جنگ نرم، مطالعات قدرت نرم، 6(14)، 129-151.
جمشیدی، محمدحسین(1390). مبانی و روش‌شناسی تبیین(با تأکید بر اندیشه سیاسی)، چاپ دوم، تهران: دانشگاه امام صادق.
حایک، مریم(1399). راهکارهای رسانه‌ای باورپذیری کارآمدی انقلاب اسلامی ایران، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(1)، 151-176.
حسین آبادی، باقر؛ شایگان، فریبا؛ قزوینه، مجید؛ کرمی، احمد(1400). واکاوی مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه امام خامنه‌ای(با تأکید بر بیانیه ی گام دوم انقلاب)، کاراگاه، 15(56)، 185-214.
حیدری، نصرت اله؛ صدیق بطحائی، میرابراهیم(1389). رسالت دانشجو در عرصه جنگ نرم با تأکید بر سخنان امام خامنه‌ای»، همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم.
خلف زاده، رشید؛ خوزین، حسن و شریفی، منوچهر(1400). راه‌های مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مطالعات دفاع مقدس، 7(1)، 159-181.
روحی، مهدی؛ فیروزکوهی، مهدی؛ حسینی، حسین(1400). الگوی کاربست قدرت نرم در نفوذ فکری- فرهنگی غرب بر جریان روشنفکری دینی و نسبت آن با امنیت نرم ج.ا.ا، مطالعات قدرت نرم، 11(27)، 103-132.
ریاضی، وحید و سام دلیری، کاظم(1400). جامعه‌شناسی سیاسی؛ عوامل فردی، روان‌شناختی شکل‌گیری نگرش سیاسی در انقلاب اسلامی، جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(4)، 105-122.
سبحانی فر، علی(1400). ارائه الگو دفاع نرم سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گفتمان امام خامنه ای(مدظله العالی)، مطالعات دفاع مقدس، 7(3)، 69-89.
شرفی، محمود؛ رضائی ورمزیار، فروزان(1401). پیشرفت‌های اجتماعی به عنوان ابزار قدرت نرم و چالش‌های آن در جمهوری اسلامی در اندیشه ی امام خمینی(ره)، مطالعات قدرت نرم، 12(28)، 183-207.
صادقی، علی(1401). واکاوی ابعاد و مولفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در اسناد باالادستی، مطالعات قدرت نرم، 12(28)، 209-234.
ضابط پور کاری، غلامرضا(1400). باز شناسی اصل «نه شرقی و نه غربی» با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)، جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(3)، 127-146.
فضایلی، سید ابوالقاسم؛ زینی ملک آبادی، هادی(1399). تبیین جایگاه و نقش دعا در جنگ نرم با رویکرد معناشناسی واژه دعاء در قرآن کریم، مطالعات قدرت نرم، 10(23)، 245-276.
فلیک، اووه(1401). درآمدی بر تحقیق کیفی. مترجم: هادی جلیلی، چاپ یازدهم، تهران: نشر نی.
قیصری، نوراله؛ امان کاه، سعید(1400). فناوری‌های اطلاعاتی و بسط ظرفیت‌های حکمرانی دولت‌های مدرن مبتنی بر اقناع و قدرت نرم، مطالعات قدرت نرم، 11(25)، 229-252.
کتابی، امیرعلی(1399). راهبردهای افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جنگ علمی دشمنان، مطالعات قدرت نرم، 10(23)، 35-64.
ماهرویی، ابوالحسن؛ محمودی، امیرحسین؛ افتخاری، اصغر؛ محمودی، مهدی(1399). شناسایی و بررسی ابعاد منابع قدرت نرم نظام در آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور، پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، 27(103)، 195-218.
مایلی، محمدرضا؛ مطیعی، مریم(1395). قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات روابط بین الملل، 9(35)، 190-207.
محمدی منفرد، حسن؛ عزیزی مهماندوست، مهدی؛ موحدی صفت، محمد رضا و انتظاری، حسن(1400). الگوی راهبردی جلوگیری از امنیتی شدن پدیده های متاثر از فضای سایبر، مطالعات دفاع مقدس، 7(3)، 209-228.
 مکارم شیرازی، ناصر(1388). پیام قرآن، جلد1، چاپ نهم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
موسوی زارع، سیدجواد؛ زرقانی، سیدهادی؛ امیرفخریان، مصطفی(1401). بررسی و تحلیل جایگاه توانمندی نظامی در قدرت نرم کشورها، بین‌المللی ژئوپلتیک، 18(65)، 44-71.
موسوی، سید محمدرضا و نقی لو، علی(1400). تاثیر هویت ملی چندپارۀ ایران بر توسعه سیاسی کشور، جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(3)، 81-100.
موسوی، سید محمدرضا؛ ابطحی، سیدمصطفی؛ مطلبی، مسعود و بیات، بهرام(1399). چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(2)، 155-174.
موسوی‌نیا، سید مهدی و جمال‌زاده، ناصر(1399). گفتمان انقلابی گری در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(1)، 177-199.
میرزایی، جلیل(1396). کیفی پژوهی: پژوهش، پژوهشگری و پژوهش نامه نویسی، جلد2، چاپ دوم، تهران: فوژان.
نجفی، محمدرضا؛ فدائیان، علیرضا(1393). نقش بسیج اساتید دانشگاه مازندران در مقابله با جنگ نرم، مدیریت و پژوهش های دفاعی، 14(79)، 127-154.
نوری، فریده؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ نادی، محمدعلی(1398). بررسی نقش مؤلفه‌های شایستگی مرتبط با فناوری در برنامه درسی. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(36)، 49-65.
Asghar Jafari, Ali. Moradi Mokhles, Hossein. Ashtari, Hassan. Mahdnejad, Hafiz.(2022). Evaluating the Amount of Consensus and Prioritizing the Components of the Soft War Officers Role in Advancing the Goals of the Revolution’s Second Phase.Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution, 4(11), 115-134.