نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، تهران، ایران

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ظهور گونه­های نوین تهدیدات علیه امنیت ملی با رویکردهای فناورانه، راهبردهای مقابله­ با آنها را در همه ابعاد دستخوش تحول ساخته است. احصاء راهبردهای حفاظت از جامعه دینی در برابر طیف­های متنوع و وسیع تهدیدات علیه امنیت ملی با محوریت شاخص­ها و مولفه­های دینی که وجه تمایز آن از سایر مکاتب مادی و الحادی است، هدف این پژوهش است که با روش توصیفی و اسنادی پس از توصیف متغیرها و بیان نسبت میان تهدیدات و امنیت، محققین را بر آن داشت تا با برشماری مهمترین چالش­های پیش رو، اصول و مبانی برآمده از متون دینی را متناسب با گونه­های تهدیدات ارائه نمایند. یافته­های پژوهش نشان داد با توجه به ساختار و ماهیت حاکمیت دینی، تهدیدات «ایدئولوژیکی، فرهنگی و ترکیبی فناورپایه» علیه امنیت ملی مهمترین وجوه تهدیدات هستند که برای صیانت از حاکمیت و ارزش­های آن، نیازمند تحول کمی و کیفی در ساختارهای حفاظتی، اشکال و ابزار نوین تهدیدات، منطبق بر شریعت است که با «کنش خودانگیخته شهروندان»، «تقویت باورها و ارتقاء حس تعهد دینی و ملی» و «عملیاتی کردن آموزه­های دینی ناظر به مسئولیت جمعی روزآمد» به عنوان راهبرد ایجابی حفظ جامعه قلمداد می­شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protective strategies to deal with soft threats against national security in the religious community

نویسندگان [English]

  • salman shayanfar 1
  • abbas samavati 2
  • zohre nikfarjam 2

1 ph.D.student, Department of jurisprudence and Principals of Islamic Law , Yadegar-e- Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of jurisprudence and Principals of Islamic Law , Yadegar-e- Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The emergence of new types of threats against national security with technological approaches has changed the strategies to deal with them in all dimensions. The aim of this research is to evaluate the strategies of protecting the religious community against the diverse and wide spectrum of threats against national security, focusing on religious indicators and components that distinguish it from other materialistic and atheistic schools. After describing the variables and stating the relationship between threats and security, he urged the researchers to list the most important challenges ahead, and present the principles and foundations derived from religious texts according to the types of threats. The findings of the research showed that according to the structure and nature of religious sovereignty, "ideological, cultural and combined technology-based" threats against national security are the most important aspects of threats that require quantitative and qualitative changes in protection structures in order to protect sovereignty and its values. , the new forms and tools of threats are in accordance with Sharia law, which with "spontaneous action of citizens", "strengthening beliefs and enhancing the sense of religious and national commitment" and "implementing religious teachings regarding modern collective responsibility" as a positive strategy to preserve society. are considered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft threats
  • national security
  • soft power
  • cybersecurity
اسدی، علی و شمسی، محمد(1396). فرصت­ها و تهدیدهای فضای مجازی با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری، کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، رشت.
اسلاتر، ریچارد(1386). نواندیشی برای هزاره­ی نوین، ترجمه: ابراهیمی سیداحمد و همکاران، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
افتخاری، اصغر(1397). اصول الگوی اجتماعی حفاظت و امنیت در جامعه اسلامی، پژوهش­های حفاظتی-امنیتی، 7(25)، 155-182.
براتلو، فاطمه(1387). راهبردهای نظارت همگانی در مدیریت سیاسی جامعة دین‌بنیان، جستارهای سیاسی معاصر، 1(1)، 51-78.
بزمی حاجی خواجه لو، علی(1399). نقش حفاظت، حراست در پیشرفت، اقتدار و امنیت، دومین همایش ملی امنیت اقتدار و پیشرفت، تهران.
بیات، بهرام(1387). فراتحلیل آسیب­های اجتماعی و جرایم، تهران: معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1/1/1398.
تقوی، سید مرتضی(1388). سخنی در مفهوم جامعه دینی، فقه اهل بیت، 2(7)، 115-162.
تقی‌پور، رضا و علی اسماعیلی(1397). طراحی مدل مفهومی الگوی دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی، 8(30)، 181-202.
حایک، مریم(1399). راهکارهای رسانه ای باورپذیری کارآمدی انقلاب اسلامی ایران، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(1)، 151-176.
حلیمی جلودار، حبیب­الله(1392). آسیب­های سیاسی و اجتماعی در نهج­البلاغه، پژوهشنامه نهج­البلاغه، 1(1)، 1-10.
خلف زاده، رشید؛ خوزین، حسن و شریفی، منوچهر(1400). راه‌های مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مطالعات دفاع مقدس، 7(1)، 159-181.
رحمانی تیرکلایی، حسین(1400). زمینه‌های ارتقاء کارکردهای سیاسی انقلاب اسلامی در جامعه، جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(4)، 187-204.
رستمی، علی و جهانی­راد، حجت­الله(1396). کاربست مدیریت دانش حفاظتی در اشراف اطلاعاتی­ـ ­امنیتی پایدار، امنیت پژوهی، 16(58)، 127-148.
رضایت، غلامحسین و مرادیان، فیض­الله(1395). الگوی راهبردی حفاظت اطلاعات اسلامی، امنیت ملی، 6(22)، 69-94.
رفیع­پور، فرامرز(1392). آنوتومی جامعه، تهران: شرکت سهامی انتشار.
سبحانی فر، علی(1400). ارائه الگو دفاع نرم سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گفتمان امام خامنه ای(مدظله العالی)، مطالعات دفاع مقدس، 7(3)، 69-89.
عیسی­نیا، رضا(1394). جمهوری اسلامی ایران و شهروندی؛ مبانی و اصول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی).
قوچانی، محمد مهدی؛ موسوی، امیر و حسین­پور، داوود(1394). حفاظت و امنیت اطلاعات با ارائه الگوی مفهومی مهندسی اجتماعی، پژوهش­های حفاظتی و امنیتی، 4(14)، 65-84.
کاکرهام، ویلیام(1396). نظریه سبک زندگی سلامت­محور و همگرایی عاملیت و ساختار، مترجم: آتشین صدف، محمدرضا، طعم زندگی، 2(6)، 27-60.
ماندل، رابرت(1377). چهره متغیر امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
محمدی منفرد، حسن؛ عزیزی مهماندوست، مهدی؛ موحدی صفت، محمدرضا و انتظاری، حسن(1400). الگوی راهبردی جلوگیری از امنیتی شدن پدیده‌های متاثر از فضای سایبر، مطالعات دفاع مقدس، 7(3)، 209-228.
موسوی نیا، سید مهدی و جمال زاده، ناصر(1399). گفتمان انقلابی گری در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(1)، 177-199.
موسوی، سیدمحمد؛ موسوی، سیدمحمدرضا و توتی، حسینعلی(1392). جایگاه رسانه­های جدید در تحولات اخیر خاورمیانه، پژوهش­های ارتباطی، 20(75)، 15-34.
موسوی­الخمینی، روح­الله(1367). صحیفه امام (ره)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، مجلدات 13 و 15.
مهدوی­راد، محمد­علی و صادقی، حسن(1393). تحلیل ارزش شناختی بصیرت در حفاظت اطلاعات از دیدگاه قرآن و حدیث، پژوهش­های حفاظتی و امنیتی، 3(9)، 1-22.
میار، یحیی و علی رمضانی، حسین(1391). مؤلفه‌ها و کارکردهای بصیرت از نگاه امام خامنه ای در حوزه دفاع از ارزشها و مبانی، مطالعات راهبردی بسیج، 16(57)، 5-34.
نادی، حمیدرضا(1396). الگوی راهبردی حفاظت اطلاعات ملی، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.