نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، گروه امنیتی و اجتماعی، پژوهشکده امنیتی، انتظامی و اجتماعی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران.

چکیده

شکل و ماهیت مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌متحده آمریکا در طول مدتی که از انقلاب اسلامی گذشته است، ماهیتی منازعه‌آمیز داشته و از رویارویی‌ سخت تا شیوه‌های نرم را در برگرفته است. بدین معنا، در مناسبات میان دو کشور ابتدا جنبه‌های سخت‌افزاری از اهمیت برخوردار بوده ولیکن باگذشت زمان و ناکارآمدی این ابزارها، بهره‌گیری از ابزارهای نرم‌افزارنه اهمیت یافته است. بر این اساس، هر دو کشور با آگاهی از این معادله سعی در افزایش و بهره‌وری بیشتر از ظرفیت‌های قدرت نرم خود نموده و درصدد برآمده‌اند تا برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی و حفظ منافع خود از طریق بهره‌گیری از ابزارهای قدرت نرم اقدام نمایند. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که «قدرت نرم سیاست خارجی ایران در قِبال ایالات‌متحده آمریکا بر چه مبانی و مؤلفه‌هایی استوار بوده است؟»، این فرضیه را مطرح می‌نماید که «جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از پتانسیل‌های ایدئولوژی اسلامی- شیعی، رهبری و مردم توان بازدارندگی خود را افزایش داده و از این طریق، با تهدیدات نرم آمریکا مقابله نموده است». روش مورد استفاده در این پژوهش، کیفی از نوع توصیفی و تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از فیش‌برداری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the components of the soft power of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in the face of the United States

نویسنده [English]

  • Mohammad Rajabi

Assistant Professor of Political Science, Department of Security and Social Sciences, Faculty of Security and Policing and Social Sciences, Policing Sciences and Social Studies Research institute, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The form and nature of relations between the Islamic Republic of Iran and the United States of America during the period since the Islamic Revolution have been controversial in nature, ranging from hard confrontation to soft methods. In other words, in the relations between the two countries, at first, the hardware aspects were important, but with the passage of time and the inefficiency of these tools, the use of software tools has become important. Accordingly, both countries, aware of this equation, have tried to increase and use more of their soft power capacities and have sought to achieve foreign policy goals and maintain their interests through the use of soft power tools. The present study, by asking the question, "On what principles and components has the soft power of Iran's foreign policy been based on the United States of America?" "It has increased its deterrent capability, thereby countering soft US threats." The method used in this research is descriptive and analytical quality and filing has been used to collect materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Power
  • Iran
  • US
  • Foreign Policy
  • Islamic Revolution