نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استادیار گروه الهیات (علوم قرآن و حدیث) دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

2 دانشیار دانشگاه تهران پردیس فارابی قم، قم، ایران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

عدالت در اندیشه‌ی دینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به‌گونه‌ای که بنیان عالم بر آن نهاده شده و رسولان الهی مأمور به تبلیغ و تحقق آن در گستره تمامی ابعاد زندگی بشر شده‌اند. مأموریتی که با وجود گرایش متعالی فطری به عدالت‌خواهی و تکلیف عمومی مسلمانان به آن، به صورتی خاص برعهده‌ی حکومت اسلامی نهاده شده است. حکومت-های اسلامی و سیر تطوّر اندیشه سیاسی آنان حاکی از آن است که در مقاطعی از تاریخ، حکومت‌هایی ناخوانده و گاه خودخوانده همچون داعش، با مبانی نادرست و کجروی در برداشت‌های اصولی در مهندسی راهبردها و راهکارهای تحقّق عدالت، نه تنها چهره‌ای صحیح از عدالت‌گستری اسلامی در میان جوامع بشری ترسیم ننموده، بلکه عدالت اسلامی را به افراطی‌گری و خشونت‌طلبی ضد انسانی مبدل کرده‌اند. تکفیرى‏ها معتقدند استفاده از خشونت و ترور براى تحقق عدالت و برکنارى رهبرانى که به گفته آن‏ها براساس اسلام حقیقى حکومت نمى‏کنند، یک وظیفه اسلامى است. ایده‌ای که فراورده گفتمانى سه عنصر «حاکمیت خدا»، «جاهلیت جهان و جهانى بودن اسلام» و «جهاد» است. نوشتار حاضر بر آن است که با روشِ توصیفی ـ تحلیلی، مبانی سیاسیِ اندیشه‌ی تکفیری داعش را به عنوان مهم‌ترین موانع تحقق و توسعه عدالت اسلامیِ مورد ادعای آنان، تبیین نموده و به نقد آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review the current political foundations ISIL Takfiri

نویسندگان [English]

  • Sayed Mahdi Rahmati 1
  • m m 2
  • j p 3

1 University professor / Aletaha university

2

3

چکیده [English]

Justice has a special place in religious thought. Foundation of the world based on justice and messengers and agents to advertise its realization in the range of all dimensions of human life-have. Despite the lofty mission that innate tendency to justice and the duty of Muslims to the public, in particular the responsibility of the Islamic government is established. Historical studies indicate that at some point in history, intrusive and sometimes self-proclaimed states as Isis with false principles and wrong ways of justice, equity and violent Islamic extremism had become inhuman. Takfiri groups that use violence and terror to achieve justice and said the ousted leaders who do not govern them according to the true Islam, is an Islamic duty. Theoretical discourse products, the three elements of "sovereignty of God", "ignorance of the world and the world of Islam" and "jihad" is. The present article is descriptive-analytic method of thought takfiri extremist political foundations as the most important obstacles to the realization and development of Islamic justice they claim to explain and to negotiate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • fulfillment and development
  • Isis
  • barriers
  • political