نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

3 هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

شفافیت بعنوان یکی از مولفه های مهم حکمرانی خوب، به طور خلاصه، هر آن عملی است که توسط حکومت برای در جریان قرار دادن مردم از تصمیماتشان و ارائه اطلاعات لازم برای زندگی شان انجام می شود. این مفهوم، مورد توجه پژوهشگران مختلفی قرار گرفته است که بخشی از آن ها به تلاش برای تایید و بسط این مفهوم در اندیشه اسلام و متفکرین اسلامی می پردازند. این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که شفافیت چه جایگاهی در قدرت نرم در حکمرانی شایسته در اندیشه امام خمینی(ره) دارد. برای این پژوهش، از روش شبکه مضامین، یکی از روش های تحلیل مضمون ، بعنوان یکی از پرکاربردترین روش های تحلیل داده استفاده شده است. در این روش، مضامین پایه مرتبط با شفافیت در منبع مورد پژوهش، گردآوری شده و مضامین پایه مرتبط، ذیل مضامین سازمان دهنده دسته بندی می شوند و مضامین سازمان دهنده مرتبط، ذیل مضامین فراگیر انسجام می یابند. پس از مطالعه و بررسی، شفافیت در اندیشه امام خمینی (ره) در دو مضمون فراگیر تحت عنوان "محتوای شفافیت در اندیشه امام خمینی (ره)" و "ملزومات شفافیت ساز در اندیشه امام خمینی (ره)" فصل بندی شد و نتایج حاصله از پژوهش نشانگر آن است که در اندیشه امام خمینی(ره)، منطبق با اندیشه علوی، شفافیت در معنا امری عجین با حکمرانی ایشان و مورد پذیرش و مورد تاکید ایشان بوده است هر چند که نامی تحت عنوان "شفافیت"، در منظومه ادبیات و سخنان ایشان وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Soft power in good governance based on Imam Khomeini's thought with emphasis on transparency

نویسندگان [English]

  • saeed zakariapoor soorkuhi 1
  • Morteza Alavian 2
  • رحمت عباس تبار 3

1 Master student / Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Mazandaran University

2 Faculty member of the Department of Political Science, Mazandaran University

3 Faculty member of the Department of Political Science, Mazandaran University

چکیده [English]

Transparency as an important component of good governance, in short, is any action taken by the government to inform the people of their decisions and to provide the necessary information for their lives. This concept has been considered by various scholars, some of whom try to confirm and expand this concept in the thought of Islam and Islamic thinkers. This article seeks to answer the question of what place transparency has in soft power in proper governance in Imam Khomeini's thought.For this research, the content network method, one of the content analysis methods, has been used as one of the most widely used data analysis methods. In this method, the basic themes related to transparency in the research source are collected and the related basic themes are categorized under the organizing themes and the related organizing themes are integrated under the comprehensive themes.After studying, transparency in Imam Khomeini's thought was divided into two comprehensive themes: "The content of transparency in Imam Khomeini's thought" and "Transparency requirements in Imam Khomeini's thought" and the results were obtained. Research shows that in Imam Khomeini's thought, in accordance with Alawite thought, transparency in the sense has been associated with his rule and accepted and emphasized by him, although the name of "transparency" in the system of literature and His words do not exist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • good governance
  • transparency
  • Nahjul Balagha
  • Imam Khomeini