نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علم اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران

چکیده

تولیدات علمی و نشریات به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی علم و فناوری در سیاست‌گذاری‌های علمی و تاثیر آن بر لایه سوم دیپلماسی علم و فناوری (قدرت نرم) حائز اهمیت هستند. از اینرو مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان حضور زنان در جایگاه‌های مدیریتی ارکان نشریات انجام شده است. پژوهش پیمایشی- توصیفی و از نوع وب‌سنجی است. جنسیت سردبیر، مدیر مسئول و اعضای هیات تحریریه نشریات معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق اطلاعات مندرج در وبگاه نشریه یا صفحه شخصی آنان گردآوری و ذخیره و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، علیرغم اینکه زنان همانند مردان از منابع با ارزش جامعه به شمار می‌روند و هم‌دوش آنان نقش عمده‌ای در توسعه پایدار دارند؛ اما تنها در 10 درصد نشریات نقش سردبیری و در 12 درصد نشریات جایگاه مدیر مسئولی را برعهده داشتند. همچنین در مجموع 8 درصد عضویت هیات تحریریه نشریات را شامل می‌شوند. این در حالی است که بیش از 90 درصد نشریات که با سردبیری زنان منتشر می‌شود دارای رتبه‌های بین‌المللی، الف و ب هستند و این امر می‌تواند نشان از توانایی زنان در اداره و مدیریت نشریات داشته باشد. در نهایت با تأکید بر یافته‌ها می‌توان استدلال کرد، برای رفع بی‌عدالتی جنسیتی و مشارکت بیشتر زنان در افزایش قدرت نرم از بعد علم و فناوری، سیاست‌گذاری-های کنونی در این حوزه ناکافی به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Position and Role of Women in the Soft Power (A Case Study of the Role of Women in the Pillars of Scientific Journals)

نویسندگان [English]

  • Zahra Namvar 1
  • Narjes Vara 2

1 Ph.D in Information Science

2 Regional Information Center for Science and Technology

چکیده [English]

Scientific productions and publications as one of the tools of science and technology diplomacy in scientific policy-making and its impact on the third layer of science and technology diplomacy (soft power) are important. Therefore, the present study was conducted to investigate the presence of women in managerial positions in the pillars of publications. The research is descriptive-survey and webometric. The gender of the editor, managing director and members of the editorial board of the prestigious journals of the MSRT was collected, stored and examined through the information contained in the journal's website or their personal page. The results showed that despite the fact that women, like men, are valuable resources of society and all of them play a major role in sustainable development; But only in 10% of the publications, they had the role of editor and in 12% of the publications, they held the position of responsible manager. They also make up a total of 8% of the editorial board. However, more than 90% of the publications published by women editors have international rankings, A and B, and this can show the ability of women in managing and managing publications. Finally, by emphasizing the findings, it can be argued that the current policies in this area seem to be insufficient to address gender inequality and increase women's participation in increasing soft power in terms of science and technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • managerial positions
  • soft power
  • women
  • scientific journals
  • gender distribution