نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری چغرافیای سیاسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی،آزادشهر، ایران

4 گروه جغرافیای سیاسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

در دنیای امروز رسانه ها، نهادها و شبکه های رسانه های بواسطه بهره گیری از قدرت نرم تأثیری موثر بر تغیر رفتار و نگرش انسان ها دارند و می توانند ابزاری موثر برای ایجاد فرهنگ جدید و یا شکل دهی به هویت های قومی و همگرایی اقوام داشته باشند. بنابراین با شرایط کنونی جهانی شدن رسانه ها و هجوم و هجمه دنیای مجازی و ارتباطات اینترنتی - ماهواره ای، مولفه های هویتی فراوانی بر جامعه و به ویژه قومیت ها تزریق می شود که اگر مدیریت رسانه ای کشور با در نظر گرفتن حساسیت های قومی در برنامه های خود به مدیریت این مولفه ها در راستای رفع چالش ها و کاهش بحران های قومی توجه کند، همگرایی قومی به نحو مطلوب شکل خواهد گرفت. در این راستا هدف از این مقاله توصیفی - تحلیلی بررسی نقش و کارکرد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با محوریت «شبکه تلویزیونی شما» در کاربست قدرت نرم در همگرایی اقوام ایرانی است. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که «شبکه تلویزیونی شما» بواسطه بهره گیری از مولفه های قدرت نرم و برجسته سازی آداب و سنن صحیح فرهنگ بومی و محلی، معرفی شخصیت‌ها و مفاخر ملی و دینی، ارائه تصویری بکر از زیبایی‌های خرده فرهنگ‌های داخلی و نیز معرفی تاریخ، فرهنگ و جاذبه‌های گردشگری و طبیعی هر استان، معرفی و پخش موسیقی اقوام نقش موثری در «جامعه پذیری»، «تقویت ارزش های اسلامی»، «تقویت ارزش های ملی» و « تقویت همبستگی ملی و جلوگیری از واگرایی اقوام» در جامعه ایرانی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic Republic of Iran Broadcasting and the Use of Soft Power in the Convergence of Iranian Ethnic Groups; A Case Study of TV channel

نویسندگان [English]

  • mohammad kavyani 1
  • ali amiri 2
  • masoud motalebi 3
  • Hojat Mahkouii 4

1 PhD student

2 lorestan university

3 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, Shahrood Branch

4 Departmant of Political Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

In today's world, media, institutions and media networks have an effective effect on changing human behavior and attitudes through the use of soft power and can be an effective tool for creating new culture or shaping ethnic identities and convergence of ethnicities. Therefore, with the current situation of media globalization and the invasion of the virtual world and Internet-satellite communications, many identity components are injected into society, especially ethnicities, if the country's media management takes into account ethnic sensitivities in the program. Pay attention to the management of these components in order to solve challenges and reduce ethnic crises, ethnic convergence will be formed optimally. In this regard, the purpose of this descriptive-analytical article is to study the role and function of the Broadcasting Organization of the Islamic Republic of Iran with the focus on "TV channel" in the use of soft power in the convergence of Iranian ethnic groups. The results and findings of the research indicate that "TV channel" by using the components of soft power and highlighting the correct customs and traditions of local and indigenous culture, introducing national and religious personalities and celebrities, presenting a pristine image of the beauties of domestic subcultures and Introducing the history, culture and tourist and natural attractions of each province, introducing and playing ethnic music play an effective role in "socialization", "strengthening Islamic values", "strengthening national values" and "strengthening national solidarity and preventing ethnic divergence" In Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Media
  • TV channel
  • Soft Power
  • Convergence
  • Iranian Ethnic Groups