نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علی صادقی، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، تهران

چکیده

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران نظام بین‌الملل، برای ساماندهی فعالیت‌های خود در داخل، تعامل با سایر بازیگران سیاسی و به طور کلی برای بقا و تعاملات خود ناگزیر به کسب سطحی از قدرت است. اکنون که بسیاری از قواعد و معادلات حاکم بر روابط داخلی و بین‌الملل دستخوش تحولات گسترده‌ای شده است، دستیابی به این اهداف را نمی‌توان تنها با تکیه بر قدرت سخت دنبال کرد؛ بلکه نیاز به نوع دیگری از قدرت است که بتوان با کمترین هزینه به بیشترین اثرگذاری دست یافت. این شکل از قدرت همان «قدرت نرم» است. ج.ا.ایران که با اتکاء بر دو اصل دین و وحدت مردمی شکل گرفت، با تکیه بر همین قدرت که از مبانی و اصول اساسی در اسناد بالادستی الهام گرفته است، ضمن پایه‌گذاری انقلابی فرهنگی، توانست مسیر توسعه و شکوفایی داخلی را به خوبی طی کرده، تاب‌آوری اجتماعی و داخلی را افزایش داده و با گسترش دایرۀ نفوذ معنوی خود در منطقۀ غرب آسیا و جهان، نوعی گفتمان مقاومت را در برابر گفتمان‌های مدیریت سلطه و زور در دنیا به وجود آورد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی تلاش کرده است مولفه‌های قدرت نرم را در اسناد بالادستی شامل دین اسلام، گفتمان امام خمینی، اندیشه‌های رهبری، فرهنگ و تمدن، قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. نتایج نشان داد هرچند در برخی منابع فوق به طور مستقیم از قدرت نرم صحیت نشده است، اما در تمام این منابع، بر بهره‌گیری از قدرت نرم در پیشبرد اهداف انقلاب تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Dimensions and Components of Soft Power of the Islamic Republic of Iran in Reference Documents

نویسنده [English]

  • Ali Sadeghi

Assistant Professor, Department of Humanities and Social Sciences, Farhangian University, Tehran

چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran, as one of the actors in the international system, in order to organize its activities, interact with other political actors and in general for survival and interaction, has to gain a level of power. Now that many of the rules and equations governing domestic and international relations have undergone extensive changes, the achievement to these goals cannot be pursued by relying solely on hard power; Rather, it requires another type of power that can be most effective at the lowest cost. This form of power is the "soft power". Iran, which was formed based on the two principles of religion and popular unity, relying on this power, which is inspired by the basics and principles in the reference documents, while establishing a cultural revolution, it was able to go through the path of internal development and prosperity has increased social and internal resilience, and withing sphere of spiritual influence in the west Asia and the World, it has created a kind of discourse of resistance against the discourses of managing domination and force in the world. The present study has tried to study the components of soft power in reference documents including Islam, Imam Khomeini discourse, ideas of leadership, culture and civilization, constitution and 20-year vision document with a descriptive-analytical approach. The results showed that although in some of these sources, soft power is not directly validated, but in all these, the use of soft power in advancing the goals of the revolution is emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Power
  • Islamic Republic of Iran
  • Reference Documents
  • The Second Phase of the Revolution