نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی سیاست‌گذاری عمومی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار گروه روابط بین‌الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیار گروه روابط بین‌الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

از پیش از قوع انقلاب اسلامی، ایران یک کشور تحریم­ خیز محسوب می‌شود. بنابراین همیشه در صدد این بوده که راهکارهایی را برای مقابله با تحریم مد نظر قرار دهد. از آنجایی که بکارگیری قدرت سخت دارای هزینه ­های گزاف است، و با توجه به اینکه سیاست‌گذاری، مبتنی بر کمترین هزینه و بیشترین سود می‌باشد، کشورها در تلاش هستند تا از قدرت نرم بهره گیرند. لذا ایران سعی کرده از قدرت نرم در برابر آسیب‌هایی که تحریم برایش به ارمغان آورده است، استفاده کند تا بتواند تاثیرات گاهاً بحرانی تحریم را کاهش دهد. از این رو این پژوهش با بکارگیری روش تحلیلی، انجام مصاحبه از اساتید متخصص و نخبگان حوزه تحریم و سیاست‌گذاری و همچنین منابع کتابخانه‌ای قصد دارد به تحلیل سیاست­گذاری عمومی ایران در وضع موجود با توجه به قدرت نرم در مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا بپردازد و نیز به این پرسش پاسخ دهد که راهکارهای سیاست‌گذاری عمومی ایران در مقابل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، از منظر قدرت نرم، چیست؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه­ های فرهنگی و سیاست خارجی قدرت نرم بعنوان راهکار کاهش اثر تحریم در نظر گرفته شده­اند. اما در مؤلفه سیاسی، اقتصادی، استراتژیک قدرت نرم، که توجه اصلی تحریم به این حوزه بوده، ایران دارای آسیب و راهکارهایی را برای مقابله با تحریم در نظر گرفته است. راهکارهای کشور در بعد قدرت نرم بر مبنای اقتصاد مقاومتی، مدل ابهام خلاق، نظریه آشوب یا اثر پروانه‌ای، مدل اقتضائی، تعامل با کشورهای تحریمی یا همسایه قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Iran's public policy against US unilateral sanctions from the perspective of soft power

نویسندگان [English]

  • fatemeh najafzadeh 1
  • mashalla heidarpour 2
  • mhmd torabi 3

1 PhD Student in Public Policy, Department of Political Science, Faculty of Law, Theology and Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Social Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Social Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Since before the Islamic Revolution, Iran was considered a sanctioned country. Therefore, it has always sought to find solutions to counter sanctions. Because the use of hard power has a high cost, and given that the policy is based on the lowest cost and highest profit, countries are trying to use soft power. Therefore, this study intends to analyze the general policy of Iran in the current situation with regard to the soft power in the face of unilateral US sanctions by using the analytical method, conducting interviews with expert professors and elites in the field of sanctions and policy-making, as well as library resources. Also answer the question, what are the public policy strategies of Iran in the face of unilateral US sanctions, from the perspective of soft power? The research findings indicate that the cultural components and foreign policy of soft power are considered as a way to reduce the effect of sanctions. But in the political, economic, strategic component of soft power, which has been the main focus of sanctions in this area, Iran has harms and has considered strategies to counter sanctions. The country's strategies in the dimension of soft power are based on resistance economy, creative ambiguity model, chaos theory or butterfly effect, contingency model, interaction with sanctioned or neighboring countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • Sanctions
  • Soft Power
  • Ideology
  • Tactic