نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه شهید محلاتی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه قران و حدیث

چکیده

قدرت به عنوان تضمین کننده حاکمیت ملی به دو قسم نرم و سخت تقسیم میگردد. قدرت نرم به دلیل محاسن گسترده همواره مورد توجه حاکمیت دینی بوده است.دراسلام ابزارهایی برای قدرت نرم وجود دارد و یکی از مهمترین آنها «تالیف قلوب» می باشد.مهمترین هدف از تالیف قلوب ،تقویت امنیت و گسترش اسلام می باشد.بررسی های صورت گرفته نشان می دهد اصل تالیف پس از پیامبر(ص) به اعتقاد فقها نه تنها نسخ نشده بلکه از اولویت بیشتری نیز برخوردار است، همچنین قلمرو تالیف شوندگان نیز اعم از مسلمان و غیر مسلمان می باشد.بطور کلی تالیف قلوب دارای ابزارهای اقتصادی شامل زکات،فیء و انفال،خمس و ابزارهای غیر اقتصادی شامل وقف،تقیه مداراتی،قرارداد امان و اهتمام عملی و لسانی به برخورد نیکو می باشد.فضای مجازی با رویکرد تعاملی، امروزه یکی از مهمترین ابزارهای قدرت نرم به شمار می آید.تالیف قلوب در فضای مجازی به دلیل گستردگی مصادیق و ابزارها و پیچیدگی آن نیازمند وجود سازمان منسجم به جهت تالیف می باشد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی مبانی تالیف قلوب در فضای مجازی و جایگاه آن در قدرت نرم حاکمیت اسلامی می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the basics of love between hearts in cyberspace and its role in deepening the soft power of Islamic rule

نویسندگان [English]

  • mohammad rasool ahangaran 1
  • moha dd 2
  • m a 3

1 Professor, University of Tehran,

2 aa

3 a

چکیده [English]

Power as a guarantor of national sovereignty is divided into two types, soft and hard. Soft power has always been the focus of religious rule because of its vast merits. In Islam, there are tools for soft power and one of the most important of them is "Love between hearts". The most important purpose of love between hearts is to strengthen the security and spread of Islam. Studies show that the principle of love between hearts after the Prophet (PBUH) is believed The jurists are not only not abrogated but also have a higher priority, and the realm of the authors is both Muslim and non-Muslim. Circuits are a safe contract and a practical and verbal effort to deal well. Cyberspace with an interactive approach is one of the most important tools of soft power today. Writing hearts in cyberspace due to the wide range of examples and tools and its complexity requires a coherent organization to love. This article uses a descriptive-analytical approach to examine the basics of love between hearts in cyberspace and its place in the soft power of Islamic rule.نماد «مورد تأیید انجمن»نماد «مورد تأیید انجمن»

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love between hearts
  • cyberspace
  • soft power
  • Islamic rule