نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

چکیده

تحولات اخیر موسوم به بیداری اسلامی که درخاورمیانه و شمال آفریقا در جریان است، به دلیل اهمیت مناطق مذکور، تمام بازیگران قدرتمند بین المللی و منطقه‌ای سعی در تأثیرگذاری بر این تحولات مطابق دیدگاه های مبتنی بر امنیت و منافع ملی خود دارند؛ لذا ج.ا.ایران نیز از این امر مستثنی نخواهد بود، چراکه از یک سو نقش الهام بخشی در شکل‌گیری این تحولات داشته و از سوی دیگر به عنوان یکی از قدرتمندترین بازیگران منطقه با ماهیت اسلامی و فراملی انقلاب اسلامی خواهان افزایش نفود خود در راستای عملی ساختن اهداف سیاست خارجی خود می‌باشد. سوالی که مقاله حاضر قصد دارد به آن بپردازد این است که ج.ا.ایران به عنوان مهم ترین کشور تأثیرگذار در شکل گیری این موج عظیم، چگونه و از طریق چه ابزاری باید سیاست خارجی خود را تنظیم نماید تا حداکثر بهره‌برداری را از جریانات کنونی به سود گسترش هر چه بیشتر نفوذ، منافع، آرمان‌ها، ارزش‌های اسلامی و در مجموع افزایش ضریب امنیت ملی خود ببرد و همچنین مانع از منحرف ساختن بیداری اسلامی از مسیر اصلی خود و مصادره این حرکت‌های مردمی و اسلامی از سوی ابرقدرت‌ها به ‌ویژه آمریکا گردد. در این راستا فرضیه مقاله حاضر، تمرکز به روی قدرت نرم، دیپلماسی رسانه ای و استفاده مطلوب از شاخص‌های بارز آن داشته که بطور حتم مولفه یاد شده یکی از مهم‌ترین ابزار کاربردی سیاست خارجی در جهت دست‌یابی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anatomy of the Role of Software Power and Media Diplomacy in Providing National Security in the Islamic Republic of Iran: A Case Study of the Islamic Awakening

نویسنده [English]

  • Hadi Ebrahimi

Broadcasting organization/corporation-General manager

چکیده [English]

ABSTRACT

Recent developments called the Islamic awakening that are underway in the Middle East and North Africa due to the importance of the aforementioned areas, all powerful international actors and the region try to influence these developments in accordance with their national security and national interests; therefore, J. A. in this regard, as one of the most powerful players in the region with the islamic and فراملی nature of the islamic revolution, iran is seeking to increase its influence in order to achieve its foreign policy goals. The question that the present paper intends to address is J. A. as the most important country affecting the formation of this huge wave, how and through which tool it must set up its foreign policy to increase the maximum interest from the current flows to the benefit of the spread of the national security factor and prevent the islamic awakening from its main path and the confiscation of these people by the superpowers, especially the united states. in this regard, the hypothesis of the present paper focuses on soft power, media diplomacy and desirable use of its prominent indices, one of the most important practical tools of foreign policy in order to achieve

key words: islamic awakening, the middle east, national policy of foreign policy, soft power

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Awakening
  • Middle East
  • Transnational Foreign Policy Goals
  • Soft Power
  • National Security