نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

کشور ایالات متحده آمریکا از سال 1945 بدنبال برتری پارادایم نظم لیبرال برخاسته از نظام سرمایه داری بر پارادایم رقیب بوده، و این کار پس از دوران جنگ سرد با شدت و حدت بیشتری پیگیری شد با این تفاوت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی شوروی، به جای جهان کمونیسم، کشور ایران، دشمن فرضی قلمداد گردید.

سیاست خارجی ایالات متحده در نظام بین الملل، صرفا بازتابی از راهبردهای نظام سیاسی حاکم بر این کشور است که بر اساس رهیافت واقع گراایی شکل گرفته است که آن هم بر اساس مکتب سیاست قدرت می باشد هدف از بهره گیری از قدرت، ارتقاء منافع می باشد بطوریکه آمریکا بر اساس مفاهیمی مانند قدرت و منافع ملی، راهبردهای خارجی خود را اعمال می نماید.

تعامل دیپلماتیک ایالات متحده در زمان اوباما با ایران، مکمل راهبرد فشارهای همه جانبه و در واقع قسمتی از دیپلماسی اجبار بود و این سیاستها در زمان دولت ترامپ به صورت خصمانه و با گونه ها و اشکال مختلفی با ابزارهای فناورانه، شرایط سیستمی و استفاده از قدرت هوشمند بر علیه ایران اعمال شد و دامنه تحریمها گسترده تر گشت ولی این سیاستها به نتائج مورد نظر آمریکا نرسیده و اعتبار و هژمون جهانی این کشور را تضعیف نمود. سیاست خارجی ایالات متحده از بین الملل گرائی لیبرال در دوران اوباما به نوانزواگرائی، واقع گرائی و عمل گرائی در دوران ترامپ مبدل گشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

United States of America the strategies politicals of in Trump era compared with Obamas era to change the behavior or the regime change of islamic republic of Iran

نویسندگان [English]

  • seyed ali asghar rahmani 1
  • habiballah abolhasan shirazi 2
  • ardashir sanaei 3

1 The Islamic Azad University, Central Tehran Branch

2 Department of International Relations, Central Tehran Branch, Islamic Azad University

3 bfhf

چکیده [English]

The United states of America has been following the supremacy of the liberal order pradigm from the capitalist system over the opposite paradigm since 1945 and this was followed after the cold war more closely, but after the victory of the islamic Revolution, Iran was concidered the hypothetical enemy.

United States foreign policy in the international system was merely a reflection of strategies of the ruling political system on this country which is based on a realistic approach which is also based on the school of power politics.The purpose of power utilization is upgrading benefits so that america implements its foreign strategies, basded on concepts such as power and national concepts.

United States diplomatic engagement with Iran complemented the strategy of all-out pressure and was in fact part of coercive diplomacy and this policies during the Trump administration were hostile and in various forms with the technological tools of systemic conditions and the use of intelligent power applied against Iran and the scope of sanctions became wider but these policies did not achieve the desired results for the United States and painted an inappropriate image of this country in the eyes of the people of Iran and the world. United States foreign policy was changed from liberal internationalism in Obama era to realism and pragmatism in Trump era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United states
  • liberal
  • politics
  • diplomatic