نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اخلاق پزشکی و مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران

2 پژوهشگر همکار دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکترای مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران و پژوهشگر همکار در دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

از مهم ترین مولفه های حیات یک کشور، اقتدار ملی آن کشور است. و یکی از مهم ترین راه های غلبه بر یک کشور توسط دشمنان از بین بردن اقتدار ملی آن کشور می باشد. لذا شناخت مولفه های اقتدار ملی از مسائل ضروری می باشد. در این پژوهش سعی بر این است تا رابطه بین ارزش‌های دینی و اقتدار ملی تبیین شود و در ادامه حساسیت اولیای دین برای حفظ ارزش های الهی نشان داده شده است و قالب های بیان حفظ این ارزش ها برای الگوگیری بیان شده است. در این پژوهش از نمونه های تاریخی متعددی استفاده شده تا به طور ملموس نشان داده شود که حفظ ارزش ها و زوال ارزش ها در طول تاریخ چه اثراتی را داشته است. در نهایت با معرفی الگویی معصوم در بالابردن ارزش های جامعه که همان پیامبر خدا ص باشد، نشان داده شد که مدیریت جامعه باید با تاسی از سیره معصومان سعی بکنند که ارزش های غربی و دنیوی را به ارزش های الهی و انسانی تغییر دهند. که الگوی تغییر خود پژوهش مستقلی می طلبد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Religious Values and National Authority

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hossein Rasooli 1
  • Yasin Pourali 2
  • Meisam Belbasi 3

1 Vice Chancellor for Social and Cultural Affairs of Tehran Azad University of Medical Sciences

2 Research Fellow, National Defense University

3 PhD student in Islamic Revolution Studies, University of Tehran and fellow researcher at the Higher National Defense University

چکیده [English]

One of the most important components of a country's life is its national authority And one of the most important ways to defeat a country by enemies is to destroy the national authority of that country. It is therefore necessary to identify the nationalities of national authority as necessary. In this research, an attempt is made to explain the relationship between religious values and national authority And then the sensitivity of the religious leaders to preserve the divine values is shown and maintains its format These values are expressed for modeling. In this research, several historical examples have been used Which typically shows the effects of preserving values and long-standing values throughout history.Finally, by introducing information, a model in raising the value of society, which is the Prophet of God, It was shown that the management of the society should try to change the global value and your world to the divine and human values with the help of the contemporary way of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Authority
  • Religious Values
  • Culture
  • Prophet (PBUH)
  • Human Values