نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سیاستگذاری عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه فرآیند عمومی سیاست‌گذاری امنیتی، یکی از موضوعاتی است که در تمامی کشورها، همزاد با سیاست و آیین کشورداری بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بسیاری از کشورهای دنیا، اهمیت تعیین این فرآیند را به‌خوبی درک کرده و با فراهم آوردن شرایط مناسب، جایگاه ویژه‌ای را برای سیاست‌گذاری‌های امنیتی تدارک دیده‌اند. اما طرح مسأله امنیتی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، بلکه این امر مستلزم توجه به مبانی و ارکان تحلیلی امنیت در هر سیستم می‌باشد. بدین‌منظور و با عنایت به لزوم مساله‌شناسی در سیاستگذاری امنیتی، پژوهش حاضر با هدف ارائه نظریه بومی مساله‌شناسی در سیاستگذاری امنیتی مبتنی ‌بر منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده و از بیانات، نامه‌ها، احکام و فرامین رهبری در جهت راهیابی به الگوی مساله‌شناسی در سیاستگذاری امنیتی که مرجع فکری این موضوع هستند استفاده گردیده است. در این راستا، بیانات معظم‌له در حوزه موضوع تحقیق به روش تمام‌شمار مطالعه و با 20 نفر از نخبگان و صاحب‌نظران موضوع تحقیق مصاحبه گردید. متن‌های مکتوب موجود و مصاحبه‌های صورت‌گرفته پس از تحلیل با روش استقرایی در کنار یکدیگر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Formulating a Problem-solving Model in Security Policy based on the Intellectual System of Ayatollah-al-ozma Seyyed Ali Khamenei

نویسندگان [English]

  • mahdi eqhrariyan 1
  • hamid pishghah hadiyan 2
  • a a 3
  • akbar ashrafi 3

1 author/Islamic Azad university

2 Department of International Relations, Central Tehran Branch, Islamic Azad University

3 a

چکیده [English]

The general process of security policy-making is one of the issues that is associated with governance in all countries and is of special importance, and many countries in the world, well understand the importance of determining this process and by providing appropriate conditions, a special place. Provided for security policies. In this regard, each country in accordance with its national values, ideals, goals and interests, tries to determine the necessary and appropriate processes for security policy, but raising the issue of security is not easily possible, but it requires attention to the basics. And analytical pillars of security in any system. Therefore, considering the need for problem-solving in security policy-making, the present study was written with the aim of presenting a local theory of problem-solving in security policy-making based on the thought system of the Supreme Leader of the Islamic Revolution. The security policies that are the intellectual reference of this issue were used. In this regard, His Holiness's statements in the field of research were studied by numerical method and 20 elites and experts were interviewed. The available written texts and the interviews conducted after the analysis have been put together by inductive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problemology
  • Problemology Model
  • Security Policy
  • Imam Khamenei
برزگر، کیهان و رضایی، مسعود (1395). «راهبرد دفاعی ایران از منظر آیت الله خامنه ای»، راهبرد دفاعی، دوره  19، شماره 74، زمستان، صص33-7.  
پارسونز؛ واین (1385). مبانی سیاست گذاری عمومی و تحلیل سیاست ها، ج2، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
تهامی، سید مجتبی (1376). امنیت ملی، دکترین و سیاست های دفاعی و امنیتی، ج1، چاپ دوم، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
حبیب زاده قاسم (1398). «ابعاد امنیت از منظر امام خامنه ای (مدظله العالی)»، امنیت ملی، دوره  9 ، شماره  31، صص32-7.
رضائیان، علی (1369). اصول مدیریت، تهران: سمت.
رضوی نژاد، سید امین؛ ملک محمدی، حمیدرضا (1397). «درآمدی تحلیلی بر مسئله شناسی در سیاستگذاری امنیتی»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دورۀ 8، شمارۀ 27، تابستان، صص 296- 279.
رضوی نژاد، سید امین (1399). سیاست گذاری امنیت داخلی: طراحی مدل مطلوب جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری.
شافریتز، جی. ام و کریستوفر پی. بریک (1390). سیاست گذاری عمومی در ایالات متحدۀ آمریکا، ترجمۀ حمیدرضا ملک محمدی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
شولتز، ریچارد و دیگران (1394). رویکردهای جدید در مطالعات امنیتی، ترجمه ی سید محمد علی متقی نژاد، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
شیدائیان، حسین (1388). «امنیت ملی از منظر امام و مقام معظم رهبری»، فصلنامه حصون، شماره 19.
غرایاق‌زندی، داود (1390). درآمدی بر سیاستگذاری امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
موسوی، سید سعید؛ نباتیان، محمداسماعیل؛ کلانتری، ابراهیم و حق گو، جواد (1399)،«مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای»، شماره 33، تابستان، صص153-131.
هلد، دیوید (1367). مدل های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر روشنگران.
Glaser, B.G and Strauss, A.L (1691). The Discovery of Grounded theory: Stratedies for Qualitative  Research, New  York  York :Aldine  de Gruyter.
Manis, Jerome G (1974). Assessing the Seriousness of Social Problems, Social Problems, Volume 22, Issue 1, 1 October, Pages 1–15, https://doi.org/10.2307/799563.
Roger W.Cobb, Charles Elder (1984). Agenda Building, in policy studies Journal,
vol.13. No 1. Sep 1984. Pp 115–129.