نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

رژیم­های امنیت بین­المللی با ارائه ارزیابی جدید از منافع ملی، قدرت و همکاری این ضرورت را ایجاب می­کند که در جهت کاهش هزینه­های موجود میان کشورها هزینه­های کمتری را بپردازند. ایالات متحده آمریکا برای بهره­گیری مطلوب­تر از مداخله­گرایی سعی داشته آن را در چارچوب قواعد جهانی و این رژیم­ها از جمله سازمان ملل متحد مورد توجه قرار دهد. روی آوردن و توسل ایالات متحده به مداخله جمعی رژیم امنیت دسته جمعی از طریق سازمان ملل به خاطر استفاده از مکانیسم مشروعیت بخشی سازمان ملل و کاستن از بار هزینه های مالی و انسانی مداخلات است. این پژوهش با طرح این سؤال که رژیم­های بین المللی، چه جایگاهی در سیاست خارجی ایالات متحده در تحریم­های یک­جانبه علیه ایران داشته است، به این پاسخ رسیده است که یک قدرت مسلط برای رسیدن به نیات خویش در عرصه جهانی، در تشکیل و حفظ رژیم­هایی که خدمتگزار منافع وی هستند و در نظام بین المللی نیز مقبولیت گسترده­ای دارند، نقش رهبری را ایفا می­نماید؛ که این مهم از طریق قطعنامه­های شورای امنیت، استفاده از ظرفیت­ها و امکانات سازمان ملل و ترغیب افکار عمومی و آراء عمومی جهان صورت پذیرفته است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

 • hosseinali mehrnia

PhD in International Relations, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

 • a
 • احمدی، کوروش (1385)­. ­اصلاحات در سازمان ملل و راهبرد ایران، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 • اخوان زنجانی، داریوش (1372). «بحران سومالی و مسئولیت جامعه بین الملل»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 70- 69، خرداد و تیر، 39- 32.
 • استراتژی امنیت ملی ایالات متحده ( 16/10/1988). این مطلب در سایت زیر قابل دسترسی می­باشد: http://www.rissna.ir/Document/us-nss.pdf
 • امیراحمدی، هوشنگ (1371). «نظم نوین جهانی، جنگ خلیج فارس و تلاش ایالات متحده برای رهبری جهان»، ترجمه سیروس سعیدی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 56-55، تابستان، 25- 14.
 • ایکنبری، جی جان (1382). تنها ابرقدرت: هژمونی آمریکا در قرن 21، ترجمه عظیم فضلی پور، تهران: ابرار معاصر.
 • آقایی، سید داوود (1386). سازمان­های بین المللی، چاپ پنجم، تهران: نسل نیکان.
 • آلبرکلییار، کلود (1368). نهادهای روابط بین الملل، ترجمه هدایت الله فلسفی، جلد اول، تهران: نشر نو.
 • آلموس، رونالد و کنت پولاک (1382). «ارزش بی جای اسلحه»، مترجم پریسا رضایی، آفتاب، سال سوم، بهار، شماره 29.
 • پوراحمدی، حسین (1382). «آمریکا و ضرورت در پیش گرفتن رویکرد چندجانبه گرایی: عدم تمایل یا عدم توان»، راهبرد دفاعی، سال اول، پیش شماره اول، تابستان، 20- 1.
 • پوراحمدی، حسین و دیگران (1388). دیپلماسی نوین؛ جستارهایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: وزارت امور خارجه.
 • حسینی متین، سید مهدی (1388). «نظام بین الملل پس از جنگ سرد و اثرات آن بر سیاست خارجی آمریکا»، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال اول، شماره سوم، پاییز، 167- 139.
 • خلیلی، اسدالله (1381). روابط ایران و آمریکا: بررسی دیدگاههای نخبگان آمریکایی، تهران: ابرار معاصر.
 • دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگاف (1372). نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، جلد اول، تهران: قومس.
 • دهشیار،حسین (1386). سیاست خارجی و استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا، تهران: قومس.
 • دیل، پاول اف (1368). «عملیات پاسداری صلح و تلاش برای صلح»، ترجمه جمشید زنگنه، مجله سیاست خارجی، شماره 4، 304- 271.
 • رضاخواه، علیرضا وآقاحسینی، علیرضا (۱۳۹۷). «گونه‌شناسی قدرت نرم ایالات متحده با تأکید بر مؤلفه استثناگرایی امریکایی» دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره ۱۸، صص، ۱۵۲-۱۳۰.
 • روی، آروانداتی (1382). «سرپیچی کن، نپذیر، طغیان کن»، ترجمه حمید قربانی، آفتاب، سال سوم، شماره 27، پاییز.
 • زال پور، خسرو (1383). «نظام امنیت دسته جمعی و سازمان ملل متحد- مورد عراق»، رواق اندیشه، شماره 31، تابستان.
 • ساعد، نادر (1389). «ارزیابی ساختاری قطعنامه 1929 شورای امنیت»، همشهری دیپلماتیک، دوره جدید، شماره 45، آبان و آذر.
 • سجادپور، محمدکاظم (1387). «مساله ایران در انتخابات آمریکا: توان محدود»، همشهری دیپلماتیک، سال سوم، شماره 25، خرداد ماه.
 • سجادی، عبدالقیوم (1379). «تأملی در نظریه های امنیت بین الملل»، فصلنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره نهم، تابستان، 176- 162.
 • سمتی، هادی و حمید رهنورد (1388). «امنیتی شدن ایران و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده»، روابط خارجی، سال اول، شماره دوم، تابستان.
 • شریفی، محسن (1382). «تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل»، سیاست خارجی، سال 17، شماره 1، بهار،112- 91.
 • عسگرخانی، ابومحمد (1374). آخرین موج در تئوری های روابط بین الملل، دانشگاه تهران، جزوه درسی نیمسال دوم.
 • عسگرخانی، ابومحمد (1381). «نظریه رژیم های بین المللی»، فصلنامه سیاست، شماره 57، پاییز،216-179.
 • غریب آبادی، کاظم (1387). برنامه هسته ای ایران واقعیت های اساسی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 • کالاهان، پاتریک (1387). منطق سیاست خارجی آمریکا، ترجمه داود غرایاق­زندی، محمودیزدان فام و نادر پورآخوندی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • کیوان حسینی، سیداصغر (1381). «مقابله با تروریسم: سامان بخشی به سیاست خارجی آمریکا»، مجله سیاست دفاعی، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان.
 • متقی، ابراهیم (1385). «کارکردگرایی امنیتی و تحول در ساختار ملل متحد پس از جنگ سرد»، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر، سال پنجم، شماره 49، مهر، 56-45
 • مشکین، عبدالمهدی (1383). «افول هژمونی یغماگر»، همشهری دیپلماتیک، شماره 16، تیر
 • مطهرنیا، مهدی (1383). «محافظه کاری در خدمت لیبرالیسم»، کتاب آمریکا: ویژه نومحافظه کاران در آمریکا، شماره4، 255- 183.
 • مقتدر، هوشنگ (1371) " امنیت دسته جمعی در تئوری و عمل" در مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم، تهران: مطالعات سیاسی و بین المللی.
 • مورگنتا، هانس جی (1374)، سیاست میان ملت ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 • موسسه فرهنگی ابرار معاصر (1386). پرونده هسته ای ایران(3)، روندها و نظرات، تهران: موسسه فرهنگی و مطالعات بین المللی ابرار معاصر.
 • میرزائی ینگجه، سعید (1385). «نظام امنیت دسته جمعی در میدان آزمایش»، مجله سیاست خارجی، شماره 86-85،30-20.
 • میرمحمد، سیدمرتضی (1376). نقش سازمان­های منطقه ای در حفظ صلح در دوره پس از جنگ سرد، تهران: وزارت امور خارجه.
 • نای، جوزف (1382). «قدرت و استراتژی ایالات متحده در عراق»، ترجمه ناصر بلیغ، راهبرد دفاعی، سال اول، شماره اول، تابستان، 178- 143.
 • نقیب زاده، احمد (1369). تحولات روابط بین الملل از کنگره وین تا امروز، تهران: نشر قومس.
 • وودوارد، باب (1371). فرماندهان، ترجمه فریدون دولتشاهی، تهران: انتشارات اطلاعات.
 • هالستی، کی.جی (1373). مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل.
 • هیپلر، بی هام و دی مسزو لی ولر (1381). «سیاست جهانی بر سر دوراهی: پس از 11 سپتامبر»، ترجمه و تلخیص محمدرضا سرداری، مجله سیاست دفاعی، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان، 112-91.
 • Holsti, K.J (1987). The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in International Theory, Allen and Unwin, available at:
 • Ikenberry, G jhon and Kupchan, Carales.A (1990). “Socialization and Hegemonic power” International Organization, Summer, at the: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid. (accessed on: 2012/3/19)
 • Ikenberry, G.J (2002). "Americans imperial ambitions" Foreign Affairs, 81(5), 44-60, available at: www.foreignaffairs.com/articles/58245/g-john.../americas-imperial-ambition (accessed on: 2012/6/1)
 • Keohane, Robert (1990). ”Multilateralism: An Agenda for Research” International Journal, Vol. 45, No. 4, autumn, at: www.jstor.org/stable/40202705(accessed on: 2012/8/20)
 • Keohane, Robert.O (1984). After Hegemony:Cooperation and Discard in the world Economy, Princeton, NJ: Princeton University press,available at : http://www.olivialau.org/ir/archive/keo21.pdf(accessed on: 2012/7/6)
 • Kissenger, Henry (2001). Does America need a foreign policy?Toward a Diplomacy for the 21, Newyork: Rockefeller center, pp235-282, available at: http://www.amazon.com/Does-America-Need-Foreign (accessed on: 2012/1/20)
 • Kupchan, CharlesA. And G. JhonIkenbery (1990). ”Socialisation‌ and Hegemonic Power International Organisation” International Journal,  44, No. 2, available at: journals.cambridge.org/abstract_S002081830003530X (accessed on: 2012/3/29)
 • Swell, B. Sewall (2000). ”U.S. Policy and Practice Regarding Multilateral Peace Operations, Carr Center for Human Rights Policy”1-45, available at: http://www.hks.harvard.edu/cchrp/Web%20Working%20Papers/PKO.pdf (accessed on: 2012/3/11)