نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدرسی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

رویکردی که در دنیای امروزه توسط مخازن فکری و موسسات مطالعاتی دنبال می­شود، استفاده از قدرت و جنگ نرم در برخورد با کشور مورد هدف است. رویکردی که برخورد نظامی را اشتباهی بزرگ می­داند و بر این باور است که با تکیه بر قدرت و جنگ نرم می­توان مسائل را به بهترین شکل، در جهت و مسیر مورد نظر قرار داد. از وجوه راهبردی این بعد از جنگ، «جنگ علمی»  است که از قابلیت جلوگیری از پیشرفت و تعالی کشور هدف برخوردار است. مقاله حاضر تلاش دارد به بررسی راهبردهای قدرت علمی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جنگ نرم علمی دشمنان از منظر رهبر انقلاب اسلامی بپردازد که از دو بعد دیده بانی روش های جنگ نرم دشمنان علیه انقلاب اسلامی و راهبردهای دفاع نرمِ  علمی به این موضوع پرداخته می­شود. با بهره گیری از مطالعات کتابخانه­ایی-اسنادی و روش تحلیلی-توصیفی در صدد پاسخ به این سوال است؛ راهبردهای کنترل و افزایش قدرت نرم علمی جمهوری اسلامی ایران چه می­باشد؟ فرضیه اصلی به این استوار است که دشمنان انقلاب اسلامی برای از بین بردن قدرت و پیشرفت روزافزون ایران، جنگ علمی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و از تمام شگردها و ابزارهای علمی بهره می­گیرند و جمهوری اسلامی جهت افزایش قدرت نرم خود نیازمند اقدامات برنامه ریزی شده، جهادی و مبتنی بر ظرفیت سازی علمی و فناوری می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies for increasing the soft power of the Islamic Republic of Iran in dealing with the enemy's scientific warfare

نویسنده [English]

 • Amirali Ketabi

PhD student in Islamic Revolution University of Tehran

چکیده [English]

The approach followed by think tanks and research institutions in today's world is the use of power and soft war in dealing with the target country. An approach that considers military action as a big mistake and believes that by relying on power and soft war, issues can be resolved in the best way, in the desired direction. One of the strategic aspects of this war is "scientific war" which has the ability to prevent the progress and excellence of the target country. The present article tries to examine the strategies of the scientific power of the Islamic Republic of Iran in dealing with the soft scientific war of the enemies from the perspective of the leader of the Islamic Revolution. It aims to answer this question by using library-documentary studies and analytical-descriptive method; What are the strategies to control and increase the scientific soft power of the Islamic Republic of Iran? The main hypothesis is based on the fact that the enemies of the Islamic Revolution, in order to destroy the growing power and progress of Iran, put scientific warfare at the top of their actions and use all scientific methods and tools, and the Islamic Republic needs planned measures to increase its soft power. It is jihadist and based on scientific and technological capacity building.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientific war
 • soft power
 • Islamic revolution
 • jihad
 • independence
 • افتخاری، اصغر (1389). «جامعه، دولت و سرمایۀ اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران». منابع قدرت نرم سرمایۀ اجتماعی در اسلام، تالیف محسن ردادی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 • افتخاری، اصغر (1389). «دانشگاه و جنگ نرم علمی»، در آموزش عالی، فرهنگ عامه و قدرت نرم: مطالعه موردی ژاپن و ایالات متحده، تالیف دیوید مک کانل و واتانابه یاسوشی، ترجمه سید محسن روحانی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 • ایزدی، حجت الله (1387). «مبانی قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات بسیج، سال یازدهم، ش 41، زمستان.
 • آلتباچ، فیلیپ و پتی مک پترسون (1389). «آموزش عالی به مثابه پروژه قدرت نرم آمریکا»، در آموزش عالی، فرهنگ عامه و قدرت نرم: مطالعه موردی ژاپن و ایالات متحده، تالیف دیوید مک کانل و واتانابه یاسوشی، ترجمه سید محسن روحانی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 • بصیری، محمدعلی (1391). «جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره دوم، بهار، شماره 5.
 • تحریریه اندیشه و راهبرد (1395). «نفوذ علمی»، ماهنامه اندیشه و راهبرد، مرداد، شماره23.
 • جزایری، سیدمسعود (1390). «جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری»، فصلنامه راهبرد فرهنگ، زمستان، شماره 16.
 • حاتمی، حمیدرضا و دیگران (1395): «بررسی رابطه بین آگاهی به جنگ نرم، هویت فرهنگی و سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی»، مجله روانشناسی نظامی، تابستان، شماره 26.
 • حسینی، سیدمحمد و حسین علی جاهد (1392). «تبیین رسالت دانشگاه و دانشگاهیان در مقابله با جنگ نرم»، مطالعات قدرت نرم، سال سوم، پائیز و زمستان، شماره 9.
 • رشید پور، علی و دیگران (1394). «تحلیل جنگ نرم اعتقادی، بر مبنای آموزه های قرآن کریم»، مجله دانش سیاسی، پاییز و زمستان، شماره 22.
 • رفیع، حسین و سیدمحمدجواد قربی (1393). «مختصات اهداف فرهنگی-اجتماعی ترسیم شده در فرایند جنگ نرم»، فصلنامه مهندسی فرهنگی، بهار، شماره 79.
 • سردارنیا، خلیل‌اله (1395). «تاثیر جنگ نرم بر آسیب‌پذیری و تهدید امنیت اقتصادی ایران»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، پاییز، شماره 20.
 • سیدی، سیدمحمدرضا و سیاوش صلواتیان (1394). «تدوین راهبردهای سازمان صداوسیمای ج.ا.ا. در جنگ نرم»، فصلنامه رادیو تلویزیون، تابستان، شماره 27.
 • علیانسب، سیدحسین و محمد کاویانی (1395). «بررسی سوء استفاده نظام سلطه از دانش روان شناسی در مدیریت جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی»، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، پاییز، شماره 18.
 • فلاح تفتی، محمد (1395). «مقدمه ای بر تاکتیک‌ها و ابزارهای جنگ نرم»، نشریه ره آورد سیاسی، بهار و تابستان، شماره 47.
 • قاسمی، علی و حسین بابایی (1389). «تولید علم و جنگ نرم»، روزنامه کیهان، چهاردهم آذر، شماره 19807.
 • گلشن پژوه، محمودرضا (1387). جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم، تهران، دفتر گسترش تولید علم.
 • ماشیکو، آلن و هوری میکی (1389). «پرورش ثدرت نرم: تاثیر مبادلات دانشگاهی میان ایالات متحده-ژاپن»، در آموزش عالی، فرهنگ عامه و قدرت نرم: مطالعه موردی ژاپن و ایالات متحده، تالیف دیوید مک کانل و واتانابه یاسوشی، ترجمه سید محسن روحانی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 • موسوی، سیدرضا و مجتبی دولتی (1395). «شیوه‌های سیاسی- اجتماعی جنگ نرم در رهیافت قرآنی»، فصلنامه مطالعات عملیات روانی، بهار و تابستان، شماره 44.
 • نای، جوزف (1393). قدرت نرم و رابطه آن با آموزش عالی، مشرق نیوز، یازدهم تیر.
 • نعمتی، لیلا (1390). «بومی گرایی در ترجمه آثار علمی: ردپای ترجمه در علوم انسانی»، روزنامه رسالت، هفدهم دی ماه، شماره 7452.
 • Amirbek, Aidarbek & Kanat Ydyrys (2014). “Education And Soft Power: Analysis As An Instrument Of Foreign Policy”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No 143.
 • Mingst, Karen (2003). Essentials of International Relations, New York: Norton and company.
 • Nye, Joseph (2005). Soft Power and Higher Education, Harvard University.
 • Zarghani, Sayyed Hadi (2008). Introduction to national power, Principles, functions, calculating and Assessment, first edition, Tehran, Strategic Studies Institute Publication [in Persian].
 • Zarghani, Sayyed Hadi (2010). Analysis of national power measurement models, Tehran, Geopolitics Quarterly, No 1, pp: 149-180[in Persian].