نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

قدرت نرم و مباحث مرتبط با آن از جمله مفاهیمی است که در دو دهه اخیر در مجامع علمی و آکادمیک مطرح گردیده و دانشمندان حوزه علوم سیاسی درصدد تشریح قدرت نرم، منابع قدرت نرم و عوامل تأثیرگذار در افزایش و کاهش قدرت نرم در سطح عمومی هستند لذا هر کشوری به واسطه داشتن شرایط و ویژگی­های منحصر به فرد خود از لحاظ ژئوپولتیکی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و ... دارای منابع متفاوت خواهد بود و لذا کارویژه­های منابع و عوامل تأثیرگذار قدرت نرم در کشورهای مختلف متفاوت است. در ایران به عنوان کشوری با تمدن کهن و فرهنگ غنی که یکی از کشورهای مؤثر در عرصه جهانی از ابتدا تاکنون بوده است لزوم بازشناسی و معرفی و توجه به منابع قدرت نرم و همچنین شناخت عوامل جدید تأثیرگذار در افزایش قدرت نرم و یا عوامل تأثیرگذار در کاهش قدرت نرم وجود خواهد داشت. پس از شکل­گیری انقلاب اسلامی ایران در بهمن 57 تغییری اساسی در منابع قدرت نرم ایران حاصل گردید، ایران به واسطه پیشینه تاریخی و داشتن فرهنگ و تمدن باستانی همواره در ذهن جهانیان به عنوان کشوری کهن تداعی می­گردید، پس از شکل­گیری انقلاب اسلامی ایران علاوه بر ذهنیت قبلی، محور قرار گرفتن ایدئولوژی و طرح منابع جدید سیاسی و اقتصادی علاوه بر منبع فرهنگی به صورت جدی منابع قدرت نرم ایران را متحول کرد. لذا ما در این پژوهش قصد داریم ضمن بازشناسی و معرفی منابع قدرت نرم ایران جایگاه کشور را در منطقه و جهان و نقاط ضعف، نقاط قوت و پتانسیل­های آنرا نشان بدهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review the authors of the Islamic Republic of Iran in the Middle East

نویسنده [English]

 • sonaz nasiri

a

چکیده [English]

Soft power and discussions related to it are among the concepts that have been discussed in the last two decades in academic and academic circles, and scientists in the field of political science are interested in explaining soft power, sources of soft power and factors influencing the increase and decrease of soft power at the general level. Each country will have different resources due to its unique conditions and characteristics in terms of geopolitics, culture, history, economy, and so on. In Iran, as a country with an ancient civilization and a rich culture, which has been one of the most influential countries in the world since the beginning, it is necessary to recognize, introduce and pay attention to the sources of soft power, as well as to identify new factors influencing the increase of soft power and factors influencing its decrease. there will be a soft power. After the formation of the Islamic Revolution in Iran in 1957, a fundamental change was achieved in the sources of Iran's soft power, due to its historical background and ancient culture and civilization, Iran was always in the minds of the world as a country that was promoted. previously, the focus was on ideology and the design of new political and economic resources in addition to the cultural resource. Therefore, in this research, we intend to show the position of the country in the region and the world and its weaknesses, strengths and potentials while identifying and introducing the sources of soft power.

کلیدواژه‌ها [English]

 • soft power Middle East
 • Republic of Iran
 • Lebanon
 • strengths
 • points of weakness
 • آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). «جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال ششم، شماره 3، صص 147-178.
 • آذرشب، محمدتقی و آهنین جان، ستار (1399). «نقش و تاثیر رفتارهای حمایتگرانه در پیشبرد و اثر بخشی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی لبنان)»، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 1.
 • احمدی، حمید (1369). ریشه های بحران در خاورمیانه، تهران: انتشارات مؤسسه کیهان.
 • احمدی، حمید (1369). انقلاب اسلامی ایران و جنبش‌های اسلامی در خاورمیانه عربی، مجموعه مقالات پیرامون جهان سوم، به کوشش حاتم قادری، تهران: نشر سفیر.
 • اسپوزیتو، جان ال (1382). انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیر شانه چی، تهران: انتشارات باز.
 • اسلامی، محسن و ملکی عزین آبادی، روح اله (1397). «تحول مفهوم بازدارندگی در پرتو برجستگی امور معنایی در روابط بین‌الملل. فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 179-204.
 • امیدوار، احمد و یکتا، حسین (1379). امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی روایتی جهانی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.
 • باغستانی، سعید (1388). انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر لبنان، تأملاتی در فلسفه‌ی انقلاب اسلامی و بازتاب‌های آن در جهان معاصر، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح قم.
 • برجعلی زاده، محمد؛ جعفری، علی و کردی، ناهید (1398). «بررسی نقش رسانه‌های نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 139-172.
 • بیکی، مهدی (1388). قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران(مطالعۀ موردی لبنان)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) و دبیرخانه همایش عملیات روانی.
 • پیشگاهی فرد، زهرا؛ قالیباف، محمدباقر؛ پورطاهری، مهدی و صادقی، علی (1390). «جایگاه قدرت نرم درقدرت ملی باتاکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 61.
 • جانی پور، محمد (1396). «مؤلفه‌های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر مبنای تحلیل محتوای وصایای شهدای جنگ تحمیلی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال سوم، شماره 1، صص 101-120.
 • جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
 • خانجانی، قاسم (1398). «راه های مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی)». فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 1-30.
 • دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.
 • دهشیری، محمدرضا (1378). «چرخه آرمان گرایی و واقع گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم.
 • دهقانی، حمیدرضا (1399). «بازتاب انقلاب اسلامی بر جنبش‌های اسلامی کردستان عراق»، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، شال اول، شماره 2.
 • ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.
 • رنجبران، داود (1389). جنگ نرم، تهران: ساحل اندیشه.
 • زرقانی، هادی (1388). مقدمه‌ای بر قدرت ملی مبانی، کارکردها، محاسبه و سنجش، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • سعیدیان، عبدالحسین (1369). کشورهای جهان، تهران: انتشارات علم و زندگی.
 • عسگری، محمود (1382). «بازتاب‌های انقلاب اسلامی در عراق»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال دهم، شمارة 4 .
 • عسگری، محمود (1389). «رویکردی انتقادی به نظریه قدرت نرم»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 28.
 • عطایی، فرهاد؛ قادری کنگاوری، روح االله و ابراهیمی، نبی االله (1390). «دیپلماسی عمومی و قدرت نرم ایران و امریکا در عراق جدید»، فصلنامه سیاست، دوره 41، شماره3 .
 • عنایت، حمید (1378). نهادها و اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام، چاپ دوم، تهران: انتشارات روزنه.
 • گلشن پژوه، محمودرضا (1387). جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم(نگاهی به قدرت نرم افزاری جمهوری اسلامی ایران)، ناشر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش تولید علم، چاپ اول.
 • نای، جوزف (1382). «قدرت نرم»، ترجمه محمد حسینی مقدم، فصلنامه راهبرد، شماره 29.
 • نای، جوزف (1390) قدرت نرم و رهبری، ترجمه عسگر قهرمان پور بناب، قدرت و جنگ نرم؛ از نظریه تا عمل، به کوشش حجت االله مرادی، چاپ چهارم، تهران: نشر ساقی.
 • نای، جوزف (1383). «کاربرد قدرت نرم»، ترجمه سیدرضا میرطاهر، فصلنامه مطالعات راهبرد دفاعی، سال دوم، شماره ششم.
 • نای، جوزف (1389). قدرت نرم (ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل)، ترجمه سید محسن روحانی، مهدی ذوالفقاری،تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
 • نصیری، سوناز (1398). «نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی عراق)»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 265-287.
 • هرسیج، حسین و ملایی، اعظم (1387). «قدرت نرم افزاری ایران در دوران ریاست جمهوری خاتمی»، فصلنامه سیاست، دوره 38 و شماره چهارم.
 • هرسیج، حسین و تویسرکانی، مجتبی (1389). «تأثیر مؤلفه‌های هویت‌ساز ایرانی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره 9.
 • هرسیج، حسین؛ تویسرکانی، مجتبی و جعفری، لیلا (1388). «ژئوپولتیک قدرت نرم ایران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره 2.
 • Douglas, William. (1963). The Rights of the People. New York: pyramid Books.
 • Wolf, charles and Brian Rosen. (2004).public Diplomacy: How to think about and Improve it. The RAN.WWW.rand.org/pubs/occasional-papers/2004
 • nye, joseph s., jr"Think Again: soft power" foreign policy, vol.26,
 • nye, joseph s., jr "Hard power, soft power, and The war on Terrorism"
 • Shafeeq (2006) "Iraqi culture of violence" middle East Quaterly, summer volume vlll, Number3,Available:http://www.meforrm. org. Available: www.foreign policy.com.February
 • Held David and mathias koenig-Archibugi (2004) ,eds,American power in the 21st century, Cambridge and malden: polity