نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز،ایران

چکیده

< p>رسانه به عنوان یکی از مهمترین ابزار ایجاد و نمایش قدرت نرم نقش مهمی در اقناع و جذب مخاطب ایفاء می نمایند.رسانه ها با ماهیت وکارکردی دوگانه متضاد و متناقض می توانند باعث آگاهی بخشی،معرفت افزایی و امید بخشی در بحران کرونا شوند یا از سوی دیگر باعث گسترش اطاعات نادرست،وحشت،ترس و اضطراب شوند. رسانه ها به درک و فهم ما از فضا،حجم،شدت، گستره و عمق بحران را شکل می دهند. هدف این مقاله بررسی نقش و کارکرد رسانه در پاندومی کرونا و تاثیر آن بر افکار عمومی کشورهای ایران و امریکا می باشد. در ایران رسانه های خارجی مخالف نظام، شیوع کرونا در ایران را فرصت علیه تهاجم رسانه ای علیه جمهوری اسلامی القاء کتمان واقعیت، ارائه تصویری نامطلوب از نقش مذهب و بی توجهی به نقش علم در مواجهه با این بیماری قلمداد کردند. اما پس از مبتلاشدن کشورهای قدرتمند غربی با تغییر شیوه تهاجم،تلاش بر ایجاد شبهه نزد مخاطب ایرانی در مورد اطلاعات و آمار ارائه شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا داشتند. رسانه های داخلی تلاش بر آگاهی بخشی و تحلیل های کارشناسی درصدد ایجاد آرامش در جامعه ایران بودند.اما به استناد مراکز نظر سنجی در امریکا،در ابتدای بحران در عرصه داخلی رسانه ها درصدد آگاهی بخشی به مخاطب، چگونگی مواجهه با این بیماری و در عرصه خارجی درصدد تخریب وجهه و تصویر چین نزد افکار عمومی بودند اما با توجه به ماهیت و کارکرد حزبی رسانه ها، به تدریج به سمت استفاده از این بحران جهت انتقاد از رقیب حزبی سوق داده شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COVID-19 Pandemic: Soft Power; Role and Function of Media and Public Opinion (With emphasis on Iran and the US)

نویسنده [English]

 • Hossein Karimifard

Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

< p >Media, as one the most important means of creating and displaying soft power, has a key role in persuading and attracting the people. Media with a dual contradictory nature and function can cause informing, insightfulness, and hopefulness of the people in COVID-19 crisis; on the other hand, they can spread wrong information, fear, and anxiety. The aim of this study is to investigate the role and function of media in COVID-19 crisis and their effect on public opinion in Iran and the US. In Iran, the foreign opposition media considered the COVID-19 pandemic as an opportunity for an invasion against the Iran, inculcating a denial of reality, offering an inappropriate picture for the role of religion, and being in different to the role of science in facing the disease. However, after powerful west countries became inflicted with COVID-19, the opposition media attempted to cast doubt on the Iranian toward the information announced by the National Committee of Fighting with COVID-19. The domestic media have made an attempt by informing and professional analysis in order to cause peace in Iran’s society. according to the polling centers in the US, at the beginning of the crisis, the media, in the domestic arena, planned to inform people and teach how to face the disease, and in the foreign arena, aimed to deteriorate the China’s face before the public opinion. However, considering the nature and function of the party for the media, they were gradually inclined to criticize the party opponent using this crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "soft power"
 • "media"
 • "Corona"
 • "IRAN"
 • "USA"
 • احمدی اعظم (1398). ویروس کرونا، قم و مراجعه تقلید، 27 اسفند 1398

https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-51930491

 • بی‌بی‌سی (1398). کرونا وقم؛اگر مسئولان به فکر ما نیستند چرا خودمان موضوع را جدی نگرفته ایم،

 https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-51646604

 • بی‌بی‌سی(1399). درز آمار کرونا پنهانکاری یک ماهه ایران را فاش می‌کند،

 https://www.bbc.com/persian/iran-features-53260478

 • خبرگزاری ایرنا (1399). زندگی با ویروس شاخدار، https://www.irna.ir/news/83840803/ زندگی-با-ویروس-شاخدار-مراقب-خود-باشید‌. 16/4/1399
 • خبرگزاری ایرنا (1399). حمایت‌های دولت از آسیب پذیران بحران کرونا، https://www.irna. ir/news/83738254/حمایت-های-دولت-از-آسیب-پذیران-بحران-کرونا
 • خبرگزاری ایرنا (1398). کرونا درقم همه چیز از یک آزمایش شروع شد، مورخه 1/12/1398
 • https://www.irna.ir/news/83682059/کرونا-در-قم-همه-چیز-از-یک-آزمایش-شروع-شد.
 • خبرآنلاین(1398). راهکارهای مقابله با شیوع شایعات مخرب کرونایی در فضای مجازِی، https://www.khabaronline.ir/news/1357282/راهکارهای-مقابله-با-شیوع-شایعات-مخرب-کرونایی-در-فضای-مجازی، مورخه 7/12/1398
 • رحمان زاده سید علی (1389). کاربرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در عصرجهانی شدن، فصلنامة مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 1شماره1 زمستان‌.
 • رئیسی رضا (1399). سه رفتار مردم عامل 84درصد شیوع کرونا، https://www.javanonline. ir/fa/news/1014386/سه-رفتار-مردم-عامل-۸۴-درصد-شیوع-کرونا
 • سرخیل، بهنام (1398). «رسانه و قدرت گفتمان»، فصلنامة پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، ‌شماره 3، پاییز‌.
 • سلیمانی فاطمه(1389). قدرت نرم در استراتژی امنیت ملی آمریکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی‌.
 • شیخ زاده، حسین (1398). «نحوه مواجهه دولت‌ها با پاندمی کوید 19 و تأثیر این بحران بر بازتعریف حیطه اختیارات و مسئولیت‌های دولت»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان، صص 60-31.
 • صادقی چیمه احسان (1399). بحران جهانی و آینده نظم و نظام بین‌المللی، بیماری‌های واگیردار با تأکید بر کرونا؛ http://tisri. org/?id=hjt9wzzn
 • صدای آمریکا (1399). بحران پنهانکاری در بحران کرونا؛ 65 میلیون ایرانی یا کووید 19 مبتلا شده‌اند یا در معرض ابتلا هستند،

 https://ir. voanews. com/persiannewsiran/iran-coronavirus-death-0

 • عباسی خوشکار، امیر (1398). «گسترش جهانی ویروس کرونا و مدیریت قدرت نرم؛ بررسی موردی مدیریت چینی قدرت نرم»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان، صص 143-119.
 • کاروثر سوزان (1381). رسانه‌ها و فناوری ارتباطات، در کتاب مسائل سیاست جهان، مترجم، سیدمحمد کمال سروریان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی‌.
 • کاستلز مانوئل(1380). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، مترجم حسن چاووشیان، جلد دوم، تهران: طرح نو‌.
 • کانوی مائورا(1389). بهره‌برداری تروریست‌ها از اینترنت و چالش‌های مدیریت فضای اطلاعات، در کتاب؛ انقلاب اطلاعات، امنیت و فناوری جدید، مترجم علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی‌.
 • گلشنی علیرضاو دیگران (1391). نقش رسانه در توسعة سیاسی و اجتماعی با تأکید بر جامعة معناگرای ایران، فصلنامة پژوهش‌های سیاسی، سال دوم، شماره 1، بهار‌.
 • ملکی (1399). علل شیوع گسترده و مهارناپذیری کرونا در ایران چیست؟

https://www.radiofarda.com/a/reasons-on-outbreak-of-coronavirus-in-iran/30771542.

 • موسوی، میرنجف؛ جان پرور، محسن؛ بهرامی جاف، ساجد، صالح آبادی، ریحانه و شمس الدینی، علی (1398). «تدوین سناریوهای مؤثر بر تأثیرات ژئواکونومیکی شیوع کرونا»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان، صص 30-1.

https://www.radiofarda.com/a/reasons-on-outbreak-of-coronavirus-in-iran/30771542.

 • Allem Jon-Patrick (2020), Social media fuels wave of coronavirus misinformation as users focus on popularity, not accuracy, https://theconversation.com/social-media-fuels-wave-of-coronavirus-misinformation-as-users-focus-on-popularity-not-accuracy-135179
 • Anguelov Nikolay(2017), How the new digital world is changing how we conceive of soft power, https://blogs. lse. ac. uk/usappblog/2017/04/11/ how-the-new-digital-world-is-changing-how-we-conceive-of-soft-power/
 • Bouygues Helen Lee(2020), Going Viral: How Social Media Is Making The Spread Of Coronavirus Worse, https://www. forbes. com/sites/helenleebouygues/2020/04/02/going-viral-how-social-media-is-making-the-spread-of-coronavirus-worse/
 • Li Eric(2018),The Rise and Fall of Soft power, https://foreignpolicy. com/2018/08/20/the-rise-and-fall-of-soft-power/.
 • Karafillakis Emilie(2020), The pandemic of social media panic travels faster than the COVID-19 outbreak, https://www. ncbi. nlm. nih. gov/pubmed/32125413.
 • Godfrey Logan(2020), Social Media’s role in Coronavirus Pandemic, https://www. business2community. com/social-media/social-medias-role-in-the-coronavirus-pandemic-02296280
 • Morning Consult(2020), How the Coronavirus Outbreak Is Impacting Public Opinion, https://morningconsult.com/form/coronavirus-outbreak-tracker/
 • Manor Ilan- Bjola Corenelin(2020), Digital Diplomacy in the Time of the Coronavirus Pandemic, https://www. uscpublicdiplomacy. org/blog/digital-diplomacy-time-coronavirus-pandemic.
 • Naggel Martin(2015), Could effective usage of social media increase soft power of the small states? Estonia`s example, https://dspace. ut. ee/handle/10062/48293.
 • Nye Joseph(2017),soft power: the origins and political progress of a concept, Palgrave Communications 3:17008 doi: 10. 1057/palcomms. 2017. 8.
 • Russonello Giovanni(2020), Afraid of Coronavirus? That Might Say Something About Your Politics, https://www. nytimes. com/2020/03/13/us/politics/coronavirus-trump-polling. html
 • Saskia Brechenmacher(2020), Civil Society and the Coronavirus: Dynamism Despite Disruption, https://carnegieendowment. org/2020/04/21/civil-society-and-coronavirus-dynamism-despite-disruption-pub-81592.
 • Sparks Grace(2020), How coronavirus is impacting public opinion research, https://edition. cnn. com/2020/03/29/politics/how-coronavirus-has-changed-polling/index. html
 • Tzogopoulos George(2020), Coronavirus and the Western Media, https://besacenter. org/perspectives-papers/coronavirus-western-media/.
 • Wen Jun and Others (2020), Effects of misleading media coverage on public health crisis: a case of the 2019 novel coronavirus outbreak in China, Journal homepage: https://www. tandfonline. com/loi/rana20. To link to this article: https://doi. org/10. 1080/13032917. 2020. 1730621.