نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع) ، قم، ایران.

چکیده

انیمیشن یکی از محصولات فرهنگی- رسانه‌ای است که بواسطه قابلیت‌های شگرفی که دارد، توانمدی بالایی در جذب مخاطب دارد. مقاله حاضر سعی دارد با روش توصیفی-تحلیلی، در گام نخست، جذابیت انیمیشن را از دو منظر «رسانه‌ای» و «جامعه شناختی-روانشناختی» تبیین کند. از بُعد رسانه ای، نظریه اقناع به خوبی می‌تواند چگونگی جذب مخاطب توسط انیمیشن را تحلیل کند و از بُعد جامعه شناختی- روانشناختی، نظریه «پرسونا» یا همان «شخصیت‌های رسانه ای» اثر هورتون و وول، می‌تواند چگونگی جذب مخاطب نسبت به یک انیمیشن را بررسی کند. در ادامه بر اساس این دو نظریه، مولفه‌های محتوایی انیمیشن‌ها که برای مخاطب جذابیت دارند ارایه می‌شود. «منجی گرایی و خاص بودگی»، «قهرمان‌های معمولی»، «حماسه نمایی»، «منحصر به فرد بودن»، «بی کرانگی» و «بازنمایی جهان ناپیدا»، از جمله این مولفه‌ها هستند. در انتها، جذابیت از منظر فلسفه اسلامی واکاوی می‌شود و تاثیر انواع جذابیت بر انسان و جامعه بررسی می‌شود. بر این اساس سه نوع جذابیت «حسی»، «وهمی» و «عقلی»، با سه نفس انسانی «نباتی»، «حیوانی» و «عقلانی» در تلائم هستند که هر یک از عالم صور معنایی به ساحت ذهن انسان نزول می‌کند و پس از آن هویت بین‌الاذهانی پیدا کرده و در عرصه فرهنگ و سبک زندگی، خود را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Examination of the Content Elements of Attraction in Animation From the Perspective of Islamic Philosophy

نویسنده [English]

 • hafize mahdian

a

چکیده [English]

Animation is one of the cultural-media products that has great potential to attract audiences because of its great capabilities. In the first step, this paper attempts to explain the appeal of animation from both 'media' and 'sociological-psychological' perspectives by using a descriptive-analytical approach. From the media perspective, the theory of persuasion can well analyze how the audience is attracted to the animation, and from the sociological-psychological dimension, Horton and Wool's theory of Persona, or the "media personalities", can capture how the audience is drawn to an animation. Check. Based on these two theories, the content components of animations that are appealing to the audience are presented below. These components include "saviorism and specialism", "ordinary heroes", "saga", "being unique", "infinity" and "representing the invisible world". Finally, attractiveness is analyzed from the perspective of Islamic philosophy and the impact of all kinds of attraction on human beings and society is examined. Accordingly, there are three kinds of "sensual", "delusional" and "intellectual" attractions, together with the three "vegetable", "animal" and "intellectual" human souls, which each of the semantic worlds descends into the realm of the human mind, and They then find inter-religious identity and express themselves in the realm of culture and lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Attraction"
 • "Animation"
 • "Persuasion"
 • "Media personality"
 • "Islamic philosophy"
 • قرآن کریم.
 • اسمیت، فیلیپ (1383). درآمدی بر نظریة فرهنگی، ترجمه حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • ایراندوست، محمدهادی (1390) عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن، تهران: سورة مهر.
 • آوینی، سیدمرتضی (1368). «جذابیت در سینما»، سورة اندیشه، شماره 4، صص 42-45.
 • بزرگ، حوریه؛ هاشمیان، محمدحسین (1395). «از حکمت اسلامی تا حکمت هنر اسلامی؛ پژوهشی در باب الگوی جذابیت در پیام رسانی هنری- دینی»، فصلنامة آیین حکمت، شماره 27، صص 201-234.
 • بنوا، ویلیام‌ال و پاملاجی (1390). فرایند تأثیرگذاری پیام‌های اقناعی، ترجمه مینو نیکو، وازگن سرکیسیان، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما.
 • پارسانیا، حمید (1391). جهان‌های اجتماعی، قم: کتاب فردا.
 • پارسانیا، حمید و سلطانی، مهدی (1390). «بازخوانی جهان‌های اجتماعی جامعه‌شناسی پدیده‌شناختی بر اساس حکمت متعالیه»، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره9، صص107-129.
 • تن، الکسیس (1388). نظریه‌ها و پژوهش‌های ارتباط جمعی، ترجمه نعیم بدیعی، تهران: همشهری.
 • الحر العاملی، الجواهر السنیه-کلیات حدیث قدسى، چاپخانه النعمان - النجف الاشرف.
 • دهقان‌طرزجانی، محمود (1387). نظریه‌های تبلیغات، تهران: دانشکده صدا و سیما.
 • رستمی، علی (1376). ارتباطات اقناعی، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما.
 • ریتزر، جرج (1393). نظریة جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.
 • ساروخانی، باقر (1383). «اقناع غایت ارتباطات»، نامه علوم اجتماعی، شماره 23، صص93-116.
 • سپنجی، امیرعبدالرضا، مومن‌دوست، نفیسه (1390). «اقناع و تغییر نگرش، جایگاه آن در سیرة ارتباطی امامان معصوم علیهم‌السلام»، دین و ارتباطات، شماره40، صص117-144.
 • فرج نژاد و همکاران (1396). دین در سینمای شرق و غرب، قم: اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات.
 • قهرمانی، علی (1396). معنویت با طعم هالیوود (نئوبودیسم، لامائیسم)، قم: بوستان کتاب.
 • کریمی، یوسف (1378). روانشناسی اجتماعی، تهران: ارسباران.
 • کوثری، مسعود (1368). تغییر نگرش و رادیو- تلویزیون (مجموعه مقالات)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • لاورنس نیومن، ویلیام (1389). «شیوه‌های پژوهش اجتماعی»، ترجمه حسن دانایی‌فرد، حسین کاظمی، ج1، تهران: مهربان.
 • محمدپور، احمد (1389 الف). ضدروش (منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی)، ج1، تهران: جامعه‌شناسان.
 • محمدپور، احمد (1389 ب). فراروش بنیان‌های فلسفی و علمی تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری، تهران: جامعه‌شناسان.
 • مشیری، مهشید (1388). فرهنگ زبان فارسی الفبایی قیاسی، تهران: سروش.
 • مک کوایل، دنیس (1380). مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظرقائم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 • مهدی‌زاده، سیدمحمد (1389). نظریه‌های رسانه: انیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: همشهری.
 • Baudrillard, J. (1985). The ecstasy of communication, in H. Foster (ed.) Postmodern Culture. London: Pluto Press: 126–34
 • Horton, D and Wohl, R (2004). Mass communication and Parasocial interaction, in J, D. peters and p. simonson (eds) Mass communication and American social thought: Key text, Rowman and littelefield.
 • Laughey, Dan (2007). Key Themes in Media Theory, McGraw-Hill Education (UK).
 • Weber, Max (1968). Economy and Society, New York. Bedminster Press.