نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

فناوری های ارتباطی نوین به عنوان مهمترین دست آورد انسان قرن بیستم از طریق اتصال زیربناها و روبناها در حیات مادی و معنوی بشر، ظرف سه دهه ابعاد گوناگون زندگی انسان معاصر را دستخوش تغییر و تحول کرده است. اینترنت و فضای مجازی علاوه بر تاثیرات بنیادین بر حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مختلف ابعاد تهدیدآمیزی را نیز آشکار ساخته و زمینه انتقال منابع ناامنی از فضای واقعی به مجازی را فراهم کرده است. امروزه محیط های تهدیدآمیز علیه منافع ملت‌ها و دولت‌ها صرفا به سرزمین محدود نمی‌شود و جهان مجازی نیز محیطی تهدیدزا به‌شمار می‌آید. سایبر تروریسم یکی از مهمترین تهدیدات نوظهور است که با استفاده از قابلیت های اینترنت به فعالیت‌های خود بعد بین-المللی داده است. با توجه به اهمیت مطالعات بنیادین در شیوه مواجهه با پدیده‌های نوظهور، این پژوهش با هدف شناخت نقش رسانه‌های نوین در ظهور و گسترش تروریسم در عرصه بین‌الملل، با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته در سطح صاحب نظران و کارشناسان سراسر کشور اجراء شد. یافته‌ها نشان داد؛ از میان پنج عامل مورد بررسی شامل: ماهواره، اینترنت، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌نگاری سایبر، عامل فضای مجازی در ظهور و گسترش و گروه های تروریستی به عنوان بازیگران جدید در عرصه بین‌الملل بیشترین نقش را ایفاء کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Modern Media in Spreading Terrorism in the International Arena

نویسندگان [English]

 • Mohammad Borjalizadeh 1
 • ali jafari 2
 • nahid kordi 3

1 department of communication sciences, islamic azad university, ardabil branch.

2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

3 Assistant professor, department of communication sciences, east tehran branch, islamic azad university.

چکیده [English]

New communication technologies as the most important human achievement of the 20th century have transformed the various facets of contemporary human life within three decades by connecting the foundations and superstructures of human material and spiritual life. Today, threatening environments against the interests of nations and governments are not just confined to the land; the virtual world is also a threatening environment. Cyber-terrorism is one of the most important emerging threats that has made its activities international by using Internet capabilities. Considering the importance of fundamental studies in dealing with emerging phenomena in this study, this survey was conducted by a researcher-made questionnaire at the level of scholars and experts throughout the country. The role of modern media with the focus of the Internet and cyberspace on the spread of terrorism was examined The findings indicate that among the new media, cyberspace has the greatest contribution to the development and emergence of terrorist groups as new actors in the international arena.

کلیدواژه‌ها [English]

 • modern media
 • internet
 • cyberspace
 • terrorism
 • power
 • آرایش، حسن؛ بابایی پهنه کلایی، سید حسین و فرضعلی سالاری سردری، فرضعلی (1397). «هجمه تروریسم؛ تاوان هویت تحول خواه نظام جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال 2، شماره 6، پاییز، صص 115-99.
 • آدمی، علی و نکویی، سیداحمد (۱۳۹۷). «نقش و جایگاه رسانه در راهبردهای گروه‌های سلفی جهادی و تأثیر آن بر خاور‌میانه» فصلنامة مطالعات رسانه‌های نوین، سال ۴، شماره ۱۳، صص ۳۲۵-۲۹۴.
 • آلبرس، دیوید، پاپ، دانیل (1385). گزیده ای از عصر اطلاعات، ترجمه علی علی‌آبادی، رضا نخجوانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • آلتوسر لویی (۱۳۸۶). ایدئولوژی و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت، ترجمه روزبه صدر آرا، تهران: نشر چشمه.
 • بارکر، کریس (۱۳۸۷). مطالعات فرهنگی نظریه و عملکرد، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 • امراللهی بیوکی، مهدی (1394). سلاح‌های سایبری، الگوهای جاسوسی، شنود و رصد، بررسی و پیاده‌سازی موردی در بدافزارهای بانکی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم.
 • تافلر، الوین (1370). جابجایی قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران: نشر نو.
 • خلیلی پور رکن آبادی، علی و نورعلی وند، یاسر (1391). «تهدیدات سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی»، فصلنامة مطالعات راهبردی، سال15، شماره56، ص199-168.
 • دودینگ، کیت (1380). قدرت، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر آشیان.
 • روزنا، جیمز (1390). انقلاب اطلاعات، امنیت و فناوری های جدید، ترجمه علی‌رضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • سلطانی نژاد، احمد؛ جمشیدی، محمد حسین و پوردست، زهرا (1395). «دگرگونی مفهوم قدرت در پرتو فناوری نوین اطلاعاتی- ارتباطی» ، دوفصلنامه دانش سیاسی، سال12، شماره1، صص 73- 98.
 • سورین، ورنر؛ تانکارد، جیمز دبلیو (۱۳۸۱). نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • سیمبر، رضا (1394)، مقدمه ای بر تروریسم سایبری و امنیت دیجیتال، گیلان: انتشارات دانشگاه گیلان.
 • شاه علی، احمد رضا و موحدیان، احسان (1391)، «تروریسم دولتی در فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه رسانه، سال23، شماره2، صص 25- 46.
 • صدرپور، سید امیرحسین؛ جمشیدی، محمدحسین و اسلامی، محسن (۱۳۹5). «بررسی ساز و کار نوین دیپلماسی عمومی بر مبنای نظریه قدرت نرم جوزف نای» دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 6، شماره 1، صص، ۱۵۲-۱۳۰.
 • عامری، هوشنگ (1391). اصول روابط بین الملل، ویراست ششم، تهران: نشر آگه.
 • عبدی، مهدی (1395). تروریسم سایبری علیه ایران. کنفرانس ملی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی، پایگاه مرکز اطلاع رسانی جهاد دانشگاهی.

https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=24002

 • عیوضی، محمدرحیم (۱۳۸۸). «تأثیر رسانه‌ها بر رفتار انتخاباتی» فصل‌نامة پژوهش‌های ارتباطی، شماره ۱۶ دوره ۱، صص ۱۷۴-۱۵۷.
 • فتاحی اردکانی، محسن، مسعودنیا، حسین و امام جمعه زاده، سیدجواد (۱۳۹۷). «تحلیل مفهوم قدرت و منابع تشکیل‌دهندة آن از دیدگاه جوزف نای» دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره ۱۸، صص، ۱۵۲-۱۳۰.
 • فتاحی، محبوبه (1390). نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران و تروریسم در نظام بین‌الملل (بعد از 11 سپتامبر)؛ راهبردها و رویکردها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه گیلان.
 • فیسک، جان (۱۳۸۱). «فرهنگ و ایدئولوژی»، ترجمه مژگان برومند، فصلنامة ارغنون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره ۲۰.
 • لال، جیمز (۱۳۷۹). رسانه‌ها، ارتباطات، فرهنگ: رهیافتی جهانی، ترجمه: مجید نکو دوست، تهران: روزنامه ایران.
 • میربد، لیلا، سلیمی، صادق، نیاورانی، صابر و زمانی، سیدقاسم. (1398). «تروریسم سایبری، نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین» فصلنامة حقوق پزشکی، ویژه‌نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی، شماره شش، صص، 240-224.
 • میرمحمدی، مهدی و محمدی لرد، عبدالمحمود (1387). سیاست و اطلاعات: مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
 • ناجی راد، محمدعلی (1387). جهانی شدن تروریسم، چاپ اوّل، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
 • نای، جوزف (1387). قدرت در عصر اطلاعات، از واقع‌گرایی تا جهانی شدن، ترجمه سعید میرترابی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • نای، جوزف (2010). قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در قرن 21، سخنرانی جلسه آغازین پارلمانی شورای انگلستان، 20 ژوئن 2010، برگرفته از سایت استراتژیک رویو.
 • نایار، پرامودکی (1394). درآمدی بر رسانه‌های نوین و فرهنگ‌های مجازی، ترجمه سعیدرضا عاملی و گودرز میرزایی، تهران: انتشارات سروش.
 • نورمحمدی، مرتضی (1389). گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و تحول پدیده امنیت، پایان‌نامه دکترای تخصصی، دانشگاه علامه طباطبائی.
 • یزدان پناه، کیومرث و کامرانی، احسان (1394). «تروریسم در فضای مجازی و اثرات آن بر حوزة جغرافیای سیاسی»، فصلنامة انجمن جغرافیای ایران، دورة جدید، شماره 44، صص 25- 46.
 • Ali, Mah- Rukh. (2015). ISIS and Propaganda: How ISIS Exploits Women, Reuters Institute forthe Study of Journalism (University of Oxford).
 • Arendt, Hannah. (1972). "On Violence", in: Crises of the Republic, New York: Harcourt, Brace Jovanovich.
 • Barry, Collin. (1997). “The Future of Cyber terrorism”, Crime and Justice International Magazine, Vol.13,:- Edward Snowden says motive behind leaks was to expose 'surveillance state'". From The https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden, 4,1.
 • Eriksson, Johan and Giacomello, GiamPiero, International Relations and Security in the Digital Age: London, Rutledge, 2007,PP251.
 • Goldberger, Marnin.(1995). Reserch- Dokdorate Programs, Washington, D.C, National Academy Press.
 • Hall, stuart (1995), The local and the global: globalization and
 • Ethnicity, Available at:
 • http://depthome.brooklyn.cuny.edu/aod/Text/Hall.pdf
 • Hare, Forrest (2010); “The Cyber Threat to National Security: Why Can’t We Agree?” CCDCOE Publications, Tallinn, Estonia.
 • Kopley, T. (1994), Religious Education: Developing Primary Teaching Skills, London: Routledge.
 • Larousse, Pierre (1964), Grand Larousse encyclopédique en dix volumes, Paris Librairie
 • Mahzam, Remy. 2015. The Electronic Digitization of ISIS: Building a Multi- Media Legacy, S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS).
 • Nye, J. S. 2002. Hard and Soft power hn a Global Information Age. In Mark Leonard (Ed), Re-ordering the world. London: The Foreign Policy Center.pp. 151-153.
 • Nye, J. S. 2004-a. Soft Power and Higher Education, Harward University: pp. 11-14.
 • Nye, Josephs. (2010); cyber power, Belfer center for science and international Affairs.
 • Nye, J. S. 2014. The Information Revolution and Power, Curent History. Vol. 113, No. 759: pp. 19-22.
 • Schmid, Alex P (1993), “The response problem as a definition problem”, In: “Western response to terrorism”, Alex Schmid and Ronald D.Crelinsten , London: Frank Cass & Co. Ltd.
 • Shackelford SJ. From Nuclear War to Net War: Analogizing Cyber Attacks in International Law. Berkeley J Int'l Law 2009; 27(192): 192-251. Available at: https://www.scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcont ent.cgi?article=1368& context=bjil. Accessed December, 2018.