نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی مقطع دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

یکی از اساسی‌ترین مخاطرات و چالش‌های فراروی نظام اسلامی، «پروژه نفوذ خارجی» است که با توجه به گستردگی آن، کسب شناخت همه‌جانبه در قبال این مسأله، نخستین گام در راستای تأمین منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. با عنایت به اهمیت واکاوی ابعاد مفهومی نفوذ، مقاله حاضر با استفاده از روش «تحلیل محتوا»، به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که مفهوم نفوذ در اندیشه امام خمینی رحمت‌الله‌علیه دارای چه مؤلفه‌هایی می‌باشد و بر این مبنا، مفهوم نفوذ در چارچوب اندیشه ایشان، چه معنایی دارد؟ در این راستا، نگارندگان ضمن بهره‌گیری از الگوی فلسفی- منطقی علل اربعه، به تبیین علل مادی، فاعلی، صوری و غائی مسأله نفوذ در اندیشه امام خمینی (ره) پرداخته و ازاین رهگذر، تعریف امام راحل از مفهوم نفوذ را استنباط و ارائه نموده‌اند. طبق نتایج حاصل از پژوهش، این تعریف عبارت است از: «نفوذ نقشه‌ای تدریجی، کارشناسی شده و جذابیت‌محور است که در مجرای ارتباطی دوطرفه به دنبال تأثیرگذاری بر نظام سیاسی و گروه‌های مختلف ملت است. هدف این نقشه‌ی غیرملموس که توسط عاملیت داخلی و خارجی نفوذ پیاده‌سازی می‌شود، استحاله مخاطب و کارویژه آن، تهی کردن ملت و نظام اسلامی از عناصر مولد قدرت می‌باشد». با این تعریف نفوذ سیاستی نرم است و در پوشش‌های گوناگون صورت می‌گیرد، تشخیص آن دشوار بوده و می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری بر ملت و نظام اسلامی وارد آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the concept of influence from the perspective of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

 • asghar eftekhari 1
 • hamed kiani mojahed 2

1 isu

2 isu

چکیده [English]

One of the most important threats and challenges facing the Islamic system is the "foreign influence project", which, given its widespread scope, gaining a comprehensive understanding of this issue, is the first step towards securing the interests and national security of the Islamic Republic of Iran. Considering the importance of understanding the conceptual dimensions of influence, the present article uses the method of "content analysis" to answer the question of which components of the concept of influence in the thought of Imam Khomeini, Rahmatullah Aliyah, and on this basis, the concept of influence within the framework of his thought What does it mean? In this regard, while using the philosophical-logical model of the causes of the arbia, the writers have explained the material, the causal, the formal, and the ultimate causes of the influence of Imam Khomeini's thought and, in this regard, have inferred and defined the definition of the Imam from the concept of influence. . According to the results of the research, this definition is: "The influence of the gradual, mastery, and attractiveness of the plan, which in the bilateral communication channel seeks to influence the political system and various groups of the nation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infiltration
 • Imam Khomeini
 • causes of erection
 • transformation
 • soft power
 • ابوالحمد، عبدالحمید (1365). مبانی سیاست، تهران: توس، جلد1.
 • احمدیان، علی اکبر (1394). «نظریة نفوذ؛ تبیین ماهیت انواع نفوذ و رابطة آنها با دستگاه چهار طیفی تهدید با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و بیانات امام خامنه‌ای»، فصلنامة آفاق امنیت، شماره 28، پاییز.
 • افتخاری، اصغر (1379). انتظام ملی؛ جامعه‌شناسی سیاسی نظم از دیدگاه امام خمینی (ره)، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی.
 • افتخاری، اصغر (1380). اقتدار ملی؛ جامعه‌شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی (ره)، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی.
 • افتخاری، اصغر (1382). وفاق ملی؛ جامعه‌شناسی سیاسی وحدت از دیدگاه امام خمینی (ره)، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی.
 • امام خمینی، سید روح الله (1386). نسخه الکترونیکی صحیفه امام خمینی (ره).
 • پورکاوه دهکردی، محمد؛ صلواتیان، سروش (1396)، «فرایند و سازوکار پروژه نفوذ بر مبنای دیدگاه مقام معظم رهبری»، فصلنامة مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 50، پاییز.
 • جعفری هرستانی، علی (1394). مبانی معرفتی اندیشة امام خمینی (ره)، تهران: سدید.
 • جعفری هرستانی، علی؛ محمد اسماعیل پسندیده (1395). سیر در بیراهه: مروری بر ماجرای قائم‌مقامی و انحراف و عزل آیت‌الله منتظری و مواضع امام خمینی (ره) در مقابل آن، تهران: سدید.
 • حدادی، حمیدرضا (1395). پایان نامه «راهبرد شناسی مقابله با نظام سلطه در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)»، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • دال، رابرد؛ بروس، استاین بریکنر (1392). تحلیل سیاسی مدرن، ترجمة حمیرا مشیرزاده، تهران: فرهنگ رجا.
 • درخشه، جلال (1393). گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
 • سلحشوری، احمد (1393). «فرهنگ آمریکایی و راه‌های مقابله با آن از منظر امام خمینی (ره)»، فصلنامة مطالعات ملی، شماره 60، زمستان.
 • طباطبایی، محمدحسین (1392). اصول فلسفه و روش رئالیسم، شرح از مرتضی مطهری، تهران: صدرا.
 • عالم، عبدالرحمن (1373). بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.
 • کیانی مجاهد، حامد (1397). نفوذ گفتمانی ایالات متحده آمریکا در جمهوری اسلامی ایران از منظر بازاریابی سیاسی، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع).
 • مصباح یزدی، محمد تقی (1366). آموزش فلسفه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 • مقتدر، یونس؛ کتابی، محمود (1397). «بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و قدرت نرم ایران»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 45، زمستان.
 • مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) (1380). استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (ره)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 • موسوی، سیدامین (1392). پایان‌نامة «اصول و راهبرد‌های دفاعی امام خمینی (ره) در مبارزه با استکبار»، مقطع کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 • مورهد، گریفین (1386). رفتار سازمانی، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده، تهران: مروارید.
 • نای، جوزف (1387). قدرت نرم ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل، ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
 • نگارش، احمد (1384). دشمن‌شناسی از دیدگاه امام خمینی (ره)، قم: تحقیقات اسلامی.
 • Giddens, Anthony (1984). The Constitution of Society;Outline of The Theory of Structuration, Cambridge: Polity Press.