دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-238 
2. شیعه انگلیسی

صفحه 20-41

ملیحه عقابیان؛ سیده فاطمه طباطبایی


5. استراتژی روسیه در استفاده از قدرت نرم در الحاق کریمه و نقض اصل حاکمیت و عدم مداخله

صفحه 86-105

افشین زرگر؛ عبدالکریم شاحیدر؛ محمدمهدی کوشا؛ مهدی عباسی سرمدی


7. تعیین شاخص‌های معرّف محصول فرهنگی هنری ایرانی ـ اسلامی در نظام جمهوری اسلامی

صفحه 132-151

مهدی حقیقی کفاش؛ محمود محمدیان؛ محمد رضا تقوا؛ محمد رضا اسماعیلی


9. تحلیل پیش‌آیندهای وقوع سیاست‌زدگی اطلاعات

صفحه 170-207

غلامرضا سالارکیا؛ محمدعلی سرلک؛ محمدجواد حضوری؛ حسن دانایی فرد