آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1010
تعداد پذیرش 131
تعداد عدم پذیرش 761

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 217
تعداد مشاهده مقاله 227286
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 61994
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
درصد پذیرش 13 %