آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1094
تعداد پذیرش 147
تعداد عدم پذیرش 834

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 241
تعداد مشاهده مقاله 264562
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 73180
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
درصد پذیرش 13 %