نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

چکیده

مروری بر ادبیات روابط بین‌الملل در طول سده بیستم و پس از آن نشان می‌دهد این رشته مطالعاتی با تحولات نظری و مفهومی مستمر روبه‌رو بوده است. در بستر تحول مفاهیم روابط بین‌الملل، شاهد برجسته‌شدن امور معنایی در نظریه‌های روابط بین‌الملل هستیم که این موضوع، بیشترِ مفاهیم سنتی روابط بین‌الملل از جمله قدرت را تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا، بازدارندگی که هستۀ مرکزی آن قدرت است نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی روابط بین‌الملل و مطالعات استراتژیک در این بستر دچار تحول شده است. فرضیۀ مقاله این است که سیر تطور نظم بین‌المللی و برجستگی «امور معنایی»، زمینه‌ساز تحول در منابع تولید قدرت و ظهور مفهومی به نام «بازدارندگی نرم» در کنار مفهوم سنتی بازدارندگی شده است. این پژوهش درصدد است با استفاده از روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی این فرضیه را به اثبات برساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evolution of the Concept of Deterrence in Light of Semantics of International Affairs

نویسندگان [English]

  • mohsen eslaami 1
  • Ruhollah Maleki azinabadi 2

2 Phd student of international relations at university of tehran.

چکیده [English]

A review of international relations during the 20th century and after indicates that this academic discipline has experienced constant theoretical and conceptual evolutions. As far as the evolution of concepts in international relations is concerned, we have seen accentuation of semantics in the theories of the international relations. This has overshadowed the majority of traditional concepts of international relations such as power. In that regard, deterrence-with power as its nucleus – as one of the most important fields of study in international relations as well as related strategic studies, have undergone semantic evolution. Therefore, this paper hypothesizes that the evolution of the international system and the accentuation of semantics have paved the ground for evolution of power generating resources and the emergence of a concept known as “soft deterrence” to go with its traditional par of deterrence which is basically based on hard power. This paper intends to use a descriptive-analytical method to prove the above hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • international relations
  • evolution of concepts
  • Power
  • Soft power
  • Deterrence
  • soft deterrence