نویسنده = محمد حسین جمشیدی
تعداد مقالات: 3
1. نقش فن آوری اطلاعات بر تحول مفهوم هویت ملی

دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 22-41

احمد سلطانی نژاد؛ محمد حسین جمشیدی؛ افشین شامیری


2. تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 7، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 42-65

محمد حسین جمشیدی؛ محسن اسلامی


3. بررسی ساز و کار نوین دیپلماسی عمومی بر مبنای نظریه قدرت نرم جوزف نای

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 165-180

سید امیرحسین صدرپور؛ محمد حسین جمشیدی؛ محسن اسلامی