فرایند برجسته سازی در بی بی سی فارسی : تحلیل روایت برنامه های کوک ، صفحه دو ، آپارات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی