نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی،گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات،دانشگاه سیستان وبلوچستان، ایران

چکیده

تهدید نرم، امروزه از مؤثرترین ، کارآمدترین ، کم‌هزینه‌ترین و درعین‌حال خطرناک‌ترین و پیچیده‌ترین نوع تهدید بر ضد امنیت ملی یک کشور است که با کمترین هزینه و بدون لشکرکشی و از بین بردن مقاومت‌های فیزیکی، عواطف و احساسات، فکر و اندیشه، باور و ارزش‌ها و آرمان‌ها و فرهنگ یک ملت و نظام سیاسی را مورد هجوم قرار می‌دهد ؛ اما نقش دعا، به‌عنوان اسلحه مؤمن، باوجود کارآمدی از منظر قرآن و روایات موردتوجه قرار نگرفته است؛ بنابراین این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه ‌بر دانش معناشناسی به تبیین جایگاه و نقش دعا در جنگ نرم پرداخته است. معناشناسی دعا در قرآن کریم و اعتبارسنجی آن با مفاهیم و ادبیات رایج در جنگ نرم نشان داد دعا در حقیقت یک ابزار قدرتمند و اثرگذار در جنگ نرم است و سیره انبیاء و امامان معصوم مورد توجه قرارگرفته و نمونه بارز آن در صحیفه سجادیه تبلور یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the position and role of prayer in soft warfare with the semantic approach of the word "prayer" in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • seyed abolghasem fazaeli 1
  • Hadi Zeini molkabad 2

1 university of Tehran

2 Assistant Professor, Sistan and Baluchestan University

چکیده [English]

The soft threat is today one of the most effective, efficient, least costly, and at the same time the most dangerous and complex type of threat against the national security of a country, which is at the lowest cost and without military campaign and eliminates physical resistance, emotions, thoughts, beliefs and values. Attacks the ideals and culture of a nation and political system; However, the role of prayer, as a weapon of the believer, has not been considered despite its effectiveness from the perspective of the Qur'an and hadiths; Therefore, this research has explained the position and role of prayer in soft warfare by descriptive-analytical method and relying on semantic knowledge. The semantics of prayer in the Holy Quran and its validation with common concepts and literature in soft war showed that prayer is in fact a powerful and effective tool in soft war and the manners of the prophets and infallible imams have been considered and its prominent example is crystallized in Sahifa Sajjadieh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soft warfare
  • semantics
  • Prayer
  • Quran