نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم

2 استاد گروه علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه

3 معارف، دانشگاه علوم و معارف قرآنی، قم

چکیده

قرآن کریم یک بار و در آیه 52 از سوره فرقان به مفهوم جهاد کبیر اشاره کرده است. با توجه به ویژگی‌هایی که برای این نوع از جهاد در قرآن، روایات و آرای تفسیری بیان شده، جهاد کبیر، بسته جامعی از فعالیت‌های غیرنظامی مقابله با دشمن است.
در علوم سیاسی نیز از مفهوم قدرت نرم نام برده شده که به معنای استفاده از ابزارهای غیرسخت در زمان مناسب و به صورت ناملموس است که بر ضد گروه مقابل به کار گرفته می‌شود.
شباهت استفاده از ابزارهای غیرنظامی در دو مقوله جهاد کبیر و قدرت نرم، تداعی‌گر هم‌سانی و مطابقت این دو مفهوم است، اما با بررسی انجام‌شده و بیان تفاوت‌های آنها، به نظر می‌رسد حداکثر باید به هم‌خوانی و مشابهت جهاد کبیر با قدرت نرم حکم کرد. تفاوت‌هایی که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: وابستگی قدرت نرم به قدرت سخت در حالی که جهاد کبیر چنین پشتیبانی ندارد، کاربرد قدرت نرم در آسیب‌رسانی به طرف مقابل در حالی که جهاد کبیر دفاعی، بازدارنده و مصونیت‌بخش است.
برای رسیدن به این نتایج از روش تحقیق تطبیقی میان دو مفهوم و روش تحقیق میان‌رشته‌ای با استفاده از منابع کتابخانه‌ای بهره برده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Jahad-e-Kabir and Soft Power

نویسندگان [English]

  • Hamid Moraveji Tabasi 1
  • MohammadAli Rezaei Isfahani 2
  • Rahman Oshryeh 3

1 University Of Holly Quranic Sciences and Knowledge Faculty of Quranic Sciences of Qom

2 Ph.D. student of comparative interpretation

3 Science and Quran Science Qom

چکیده [English]

The Holy Quran has once mentioned in verse 52 of Surah al-Furqān the meaning of the Jahad-e-Kabir. Given the characteristics of this type of jihad in the Qur'an, narratives and interpretative statements, the Jahad-e-Kabir is a comprehensive package of civilian activities to confront the enemy.
In political science, the concept of Soft Power is also called, which means using non-hard tools at the right time and intangibles that are used against the opposite group.
The similarity of the use of civilian tools in two categories of Jahad-e-Kabir and Soft Power is to reconcile the homogeneity and conformity of these two concepts, but with the examination and the expression of their differences, it seems to be at most to match the similarity of the Jahad-e-Kabir with Soft Power. Differences, including the following: the reliance of Soft Power on hard power. While the Jahad-e-Kabir does not have such support, the use of Soft Power in damaging the other side while the Jahad-e-Kabir is defensive, deterrent and immune.
To achieve these results, a comparative research method has been used between two concepts and an interdisciplinary research method using library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Great Jihad
  • Jahad-e-Kabir
  • Soft power