کنترل تروریسم سایبری با مدیریت مرزهای فضای سایبر راهبردی
کنترل تروریسم سایبری با مدیریت مرزهای فضای سایبر راهبردی

محسن جان پرور؛ ریحانه صالح آبادی؛ سیروس احمدی

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1397، ، صفحه 99-126

چکیده
  امروزه گسترش فضای سایبر سبب پیدایش مرزهای مجازی شده و از این جهت درک واقع‌بینانه از تهدیدهای امنیتی در گروی توجه به عوامل نرم‌افزاری است که حلقۀ واسط محیط امنیتی کشورها و سخت‌افزارها به شمار می‌روند. ...  بیشتر
رویکرد دفاعی – تهاجمی جمهوری خلق چین در چارچوب فضای سایبر
رویکرد دفاعی – تهاجمی جمهوری خلق چین در چارچوب فضای سایبر
دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، ، صفحه 9-24

چکیده
  اهمیت قدرت نرم و فضای سایبری در بستر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر کسی پوشیده نیست. چین با اذعان به این اهمیت و با این چشم‌انداز که جنگ‌های آینده ممکن است جنگ‌های سایبری باشد اهمیت ویژ‌ه‌ای ...  بیشتر