مقاله پژوهشی
تحلیل نظریه تولید دانش هسته ای در اندیشه‌های مقام معظم رهبری
تحلیل نظریه تولید دانش هسته ای در اندیشه‌های مقام معظم رهبری
دوره 4، شماره 11 ، مهر 1393، صفحه 9-28

چکیده
  تولید دانش در هر کشور نشانه توانمندی آن کشور در خصوص درنوردیدن مرزهای علمی نوین بوده و بدون شک تولید دانش یکی از مهمترین فرایندهای مدیریت دانش نیز بحساب می‌آید،  و علوم و فنون هسته‌ای جزو فن‌آوری‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل مولفه های قدرت نرم ترکیه (2002 تا 2012)
تحلیل مولفه های قدرت نرم ترکیه (2002 تا 2012)
دوره 4، شماره 11 ، مهر 1393، صفحه 29-48

چکیده
  این مقاله بر آن است تا مولفه های قدرت نرم ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در سال های 2002 تا 2012 را مورد مطالعه قرار داده و نشان دهد که چگونه ترکیه در این یک دهه بر خلاف دوره حاکمیت سکولارها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دیپلماسی دفاعی ـ امنیّتی جمهوری اسلامی ایران در برابر دیپلماسی اجبار ایالات متحده آمریکا
دیپلماسی دفاعی ـ امنیّتی جمهوری اسلامی ایران در برابر دیپلماسی اجبار ایالات متحده آمریکا
دوره 4، شماره 11 ، مهر 1393، صفحه 49-78

چکیده
  هدف اصلی از ارائه این مقاله، شناخت و بررسی «چالش‌های دیپلماسی دفاعی- امنیّتی جمهوری اسلامی ایران در برابر دیپلماسی‌اجبار ایالات متحده آمریکا» بوده که در آن، برای تبیین بیشتر موضوع، ضمن واکاوی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل قدرت نرم بریتانیا
تحلیل قدرت نرم بریتانیا
دوره 4، شماره 11 ، مهر 1393، صفحه 79-106

چکیده
  قدرت نرم واژه ای است که در نظریه های روابط بین الملل برای توصیف توانایی یک مجموعه سیاسی، مانند دولت به کار می رود. توانایی ای که به طور مستقیم بر رفتار یا منافع سایر نهادهای سیاسی از طریق شیوه‌های فرهنگی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
دوره 4، شماره 11 ، مهر 1393، صفحه 107-126

چکیده
  تغییرات گسترده و جریان‌ساز محیط جهانی طی دهه‌های اخیر و کاهش مقبولیت کاربرد قدرت سخت، توجه به مظاهر قدت نرم را برای کنشگران اجتناب‌ناپذیر ساخته است. لذا کشورهای مختلف حتی در سطوح منطقه‌ای سرمایه‌‌گذاری‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دیپلماسی علمی به مثابه قدرت نرم
دیپلماسی علمی به مثابه قدرت نرم
دوره 4، شماره 11 ، مهر 1393، صفحه 127-147

چکیده
  با توجه به تحولات سریع و پیچیدگی روزافزون سازوکارهای ارتباطات بین‌المللی در زمینه‌های مختلف که منحصر به مرزهای جغرافیایی کشورهانیست و نیز با توجه به پدیدار شدن مفاهیم جدیدی از دیپلماسی مانند دیپلماسی ...  بیشتر