نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، شناسایی نفوذ فکری و فرهنگی و راه‌های مقابله با آن در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) است. روش تحقیق در این نوشته، توصیفی تحلیلی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و بر اساس گردآوری داده‌ها از مجموعه بیانات و سخنرانی‌های ایشان استخراج شده است. یر این اساس روشن خواهد شد که از نظر ایشان، نفوذ فکری و فرهنگی هم خطرناکتر و هم ماندگارتر است. از همین رو تخریب و تأثیر منفی این نوع نفوذ از انواع دیگر بسیار بیشتر و البته راه مقابله با آن نیز بسیار پیچیده تر است. مهمترین خطر این گونه از نفوذ، بی هویتی، سکولاریزه شدن، سیطره و تسلط فرهنگ غربی و استحاله است که در این نوشته، با تأکید بر این خطرات از نگاه آیت الله خامنه‌ای(مدظله العالی) و پیامدهای آن، به راه‌های مقابله با این خطرات نیز پرداخته شده است. هوشیاری و عدم غفلت از دشمنی دشمن، باور به نفوذ و تهاجم فرهنگی، مدیریت فرهنگ بر مبنای شعارهای انقلاب و مبانی انقلاب و مقابله با استحاله از جمله این راه‌هاست که در این نوشته بدان پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ways to Deal with Intellectual and Cultural In in the Thought of the Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Khamenei

نویسنده [English]

  • ghasem khanjani

عضو هیأت علمی

چکیده [English]

The purpose of this research is to identify the intellectual and cultural influence and ways to deal with it in the thought of the Supreme Leader of the Islamic Revolution (as). The research method in this paper is an analytical description that has been extracted from the collection of his speeches and lectures using the library method and based on data collection. On this basis, it will become clear that in their view, intellectual and cultural influence is both more dangerous and more enduring. Therefore, the destruction and negative impact of this type of infiltration is much more than other types, and of course the way to deal with it is much more complex. The most important danger of this kind of influence is anonymity, secularization, domination and domination of Western culture and transformation. In this article, by emphasizing these dangers from the point of view of Ayatollah Khamenei (as) and its consequences, in some ways Dealing with these risks has also been addressed. Awareness and not neglecting the enemy's enmity, believing in cultural influence and aggression, managing culture based on the slogans of the revolution and the principles of the revolution and confronting transformation are among the ways that will be addressed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • influence
  • transformation
  • defense
  • thought
  • Imam Khamenei
1)      الوانی، سید مهدی (1386). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی، چاپ سی و یکم.
2)      خسروپناه، عبدالحسین (1389). جریان شناسی ضد فرهنگ ها، قم: تعلیم و تربیت اسلامی، چاپ اول.
3)      زمردی، محمد رضا (1383). دنیوی شدن در بوته نقد، رشت: انتشارات حق شناس، چاپ اول.
4)      سبحانی، جعفر (1387). عرفی شدن دین، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ دوم.
5)      سربخشی، محمد (1388). اخلاق سکولار (مفاهیم، مبانی، ادله، نقدها)، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ اول.
6)      سعیدی، محمد مسعود (1396). تبیین نظری سکولار شدن در جامعه ایران معاصر، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول.
7)      سنجر، ابراهیم (1368). نفوذ آمریکا در ایران، ناشر مولف، بی‌جا.
8)      شاکرین، حمیدرضا (1387). سکولاریسم، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ پنجم.
9)      طباطبایی، محمد حسن (1380). نفوذ فراماسونری در مدیریت نهادهای فرهنگی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
10)  غرایاق زندی، داوود و دیگران (1389). سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
11)  فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای (مد ظله العالی) به مناسبت‌های مختلف و در دسترس در khamenei.ir
12)  مانهایم، یارول. بی (1390). دیپلماسی عمومی راهبردی و سیاست خارجی آمریکا، گسترش نفوذ، ترجمه حسام الدین آشنا و محمد صادق اسماعیلی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
13)  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه ثارالله تهران (1377). نفوذ و استحاله، تهران: مرکز چاپ ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه، چاپ اول.
14)  نیکسون، ریچارد (1999). پیروزی بدون جنگ، ترجمه فریدون دولتشاهی، تهران: انتشارات اطلاعات، 1389.