ابتکار عمل انقلاب اسلامی در همبستگی و انسجام بخشی امت مسلمان به مثابه قدرت نرم در مقابله با دشمنان
ابتکار عمل انقلاب اسلامی در همبستگی و انسجام بخشی امت مسلمان به مثابه قدرت نرم در مقابله با دشمنان

امیرعلی کتابی؛ نیره قوی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 25-50

چکیده
  پیروزی انقلاب کبیر اسلامی ایران، و ویژگی اسلامی و فرامرزی آن علاوه بر تغییر ساختار‌ها در داخل، بازتاب برون مرزی خود را با هدف زمینه‌سازی شکل‌گیری «امت واحده اسلام» در لایه‌‌های مختلف داشته است. ...  بیشتر
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مثابه قدرت نرم
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مثابه قدرت نرم

حسین رحمانی تیرکلایی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 51-65

چکیده
  قدرت نرم امروزه به یکی از مطلوبیت های نظام های سیاسی در عرصه روابط بین الملل تبدیل شده است و بازیگران محیط بین المللی خواهان آن هستند که با بهره گیری از چهره نرم افزاری قدرت در مناسبات خویش، میزان اعتبار ...  بیشتر
نشانه های تحول در نظم مستقر جهانی؛ با تأکید بر افول قدرت نرم آمریکا
نشانه های تحول در نظم مستقر جهانی؛ با تأکید بر افول قدرت نرم آمریکا

عبدالرضا احمدی أتویی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1402

چکیده
  جهان امروز پهنه بحران‌های بزرگ نظامی، سیاسی، بهداشتی و اقتصادی است. بااین‌حال بر آن، نام نظم جهانی مبتنی بر قدرت بی‌رقیب آمریکا نهاده‌اند. اما بحران‌ها، آوردگاه نظریات جدیدی هستند که دیدگاه‌های ...  بیشتر
جایگاه سرمایه اجتماعی در بازتولید قدرت نرم رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا در حوزه عملکرد دولت در دوران بحران همه گیری کرونا
جایگاه سرمایه اجتماعی در بازتولید قدرت نرم رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا در حوزه عملکرد دولت در دوران بحران همه گیری کرونا

یوسف فصیحی؛ رضا اکبری نوری؛ پروین داداندیش

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 31-55

چکیده
  از مهمترین موضوعات دهه های اخیر که تحول شگرفی را در حوزه قدرت و اجزاء و عناصر قدرت و کاربست قدرت به وجود آورده است، قدرت نرم می‌باشد. با واکاوی و تعمق در ریشه های این موضوع به راحتی به ارتباط بین این قدرت ...  بیشتر
بررسی مولفه‌های افول قدرت نرم آمریکا
بررسی مولفه‌های افول قدرت نرم آمریکا

عباسعلی طالبی؛ هادی‌مراد پیری؛ محمدصادق جلالی راد

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 57-78

چکیده
  در قرن جدید اگر کشوری تنها برحفظ قدرت نظامی و اقتصادی خود که قدرت سخت نامیده می شود تکیه کند و نتواند بعد سوم قدرت یعنی جذابیت های فرهنگی، ارزش ها و نهادها را تقویت کند در رقابت با سایر بازیگران با تهدیدات ...  بیشتر
راهبرد «میدان» و «دیپلماسی» در تفکر استراتژیک شهید سلیمانی به مثابه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
راهبرد «میدان» و «دیپلماسی» در تفکر استراتژیک شهید سلیمانی به مثابه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

مرتضی محمودوند؛ کیهان برزگر؛ ابراهیم متقی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 79-99

چکیده
  این پژوهش به بررسی راهبرد ترکیبی «میدان» و «دیپلماسی» در اندیشه استراتژیک شهید سپهبد قاسم سلیمانی به مثابه قدرت نرم در پیشبرد سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران می پردازد. پرسش اصلی نویسندگان ...  بیشتر
بررسی راهبرد امنیتی و سیاسی ایران و چین با تاکید بر سند همکاری ۲۵ ساله به مثابه قدرت نرم
بررسی راهبرد امنیتی و سیاسی ایران و چین با تاکید بر سند همکاری ۲۵ ساله به مثابه قدرت نرم

علیرضا احدنژاد؛ میرابراهیم صدیق؛ سروش امیری

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 101-126

چکیده
  مفهوم قدرت نرم در پایان جنگ سرد برای بررسی نفوذ بین المللی از طریق ابزارهای غیر اجباری توسعه یافت. در سال‌های اخیر، زمینه تحقیقاتی رو به رشدی بر روی این مفهوم برای بررسی نقش دین و فرهنگ در سیاست خارجی ...  بیشتر
قدرت نرم و بازیگران غیردولتی
قدرت نرم و بازیگران غیردولتی

محمد زندی زیارانی؛ امیرهوشنگ میرکوشش

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 127-151

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی چگونگی استفاده بازیگران غیردولتی از قدرت نرم و نفوذ در عرصه بین‌المللی و درک انگیزه‌ها و استراتژی‌های آنها برای همکاری با دولت‌های ملی است. علاوه بر این، به دنبال تجزیه و تحلیل ...  بیشتر
تأثیر عوامل فردی سبک زندگی نیروهای مسلح بر استحکام ساخت قدرت نرم درونی نظام جمهوری اسلامی ایران
تأثیر عوامل فردی سبک زندگی نیروهای مسلح بر استحکام ساخت قدرت نرم درونی نظام جمهوری اسلامی ایران

خسرو بوالحسنی؛ علیرضا عین القضات؛ امیرحسین الهامی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 153-173

چکیده
  بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، استحکام بخشیدن به ساخت قدرت نرم و اصلاح سبک زندگی، هر دو از مصادیق جهاد هستند. جهاد و اصلاح سبک زندگى به ساخت قدرت ملى استحکام می‌بخشد و باعث شکل‌گیری متن تمدن اسلامى می‌شود ...  بیشتر
عارضه‌یابی سازمانی انجمن‌های علمی‌دانشجویی، به مثابه سنگر قدرت نرم در دانشگاه‌ها؛ مطالعه موردی: دانشگاه گناباد
عارضه‌یابی سازمانی انجمن‌های علمی‌دانشجویی، به مثابه سنگر قدرت نرم در دانشگاه‌ها؛ مطالعه موردی: دانشگاه گناباد

امیرحسین اخروی؛ مهسا کریمی ابرده

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  قدرت نرم شامل شکل دادن به ترجیحات دیگران از طریق جذابیت و جذب است. دانشگاه‌ها، در صحنه بین‌المللی از مؤلفه‌های مهم در جذب اذهان و ایجاد قدرت نرم به شمار می‌رود. انجمن‌های علمی‌دانشجویی، نهادهای مهمی‌هستند ...  بیشتر
تحلیل قدرت بسیج، کنشگری و اقناع سازی بازار سنتی در فرایند انقلاب اسلامی بر پایه مولفه های قدرت نرم
تحلیل قدرت بسیج، کنشگری و اقناع سازی بازار سنتی در فرایند انقلاب اسلامی بر پایه مولفه های قدرت نرم

یونس کسلخه؛ مسعود مطلبی؛ رحمت الله امیر احمدی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 7-28

چکیده
  با توجه به اینکه قدرت نرم جهت دهنده به ذهن و رفتار در همه حوزه های اجتماعی و توانایی شکل دهی به ترجیحات دیگران است و جنس آن از نوع اقناع است؛ تحقیق حاضر تلاش دارد نشان دهد که نهاد بازار سنتی چگونه به واسطه ...  بیشتر
رسانه های نوین ابزار قدرت نرم در دیپلماسی دولتها
رسانه های نوین ابزار قدرت نرم در دیپلماسی دولتها

فاطمه تقوی رمضانی؛ محمد سلطانی فر؛ حسن درزیان رستمی؛ حمید رضا حسینی دانا

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 29-56

چکیده
  هدف پژوهش تبیین نقش رسانه های نوین به عنوان ابزار قدرت نرم در دیپلماسی دولتها و رویکرد پژوهش ترکیبی است که ازتکنیک دلفی برای استخراج وجمع بندی متغیرهای قدرت نرم،رسانه های نوین و دیپلماسی وبرای دستیابی ...  بیشتر
واکاوی شاخصه های قدرت نرم قیام 15 خرداد 1342 با تاکید بر اندیشه امام خمینی (ره)
واکاوی شاخصه های قدرت نرم قیام 15 خرداد 1342 با تاکید بر اندیشه امام خمینی (ره)

محمد بیدگلی؛ اصغر رجبی ده برزوئی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 57-74

چکیده
  یکی از ویژگی های برجسته قیام 15 خرداد 1342 ماهیت دینی،مردمی و خودجوش آن بود که باعث خروش و زمینه حرکت آحاد ملت و موجب پیروزی انقلاب اسلامی ایران گردید.مرجعیت امام خمینی(ره) عامل وحدت و تحرک مردم در این قیام ...  بیشتر
قدرت نرم رسانه؛ ابزار سخت آمریکایی برای تغییرات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه
قدرت نرم رسانه؛ ابزار سخت آمریکایی برای تغییرات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه

حسن یعقوب نیا؛ افشین متقی؛ مریم تکروستا

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 75-97

چکیده
  با ظهور تکنولوژی‌های مدرن و پیچیده‌تر شدن جوامع انسانی و نقش رسانه‌ها در مناسبات جهانی، قدرت نیز ماهیت متفاوتی به خود گرفته است. قدرت سخت، بدون پشتیبانی قدرت نرم و بالعکس، قادر به حفظ برتری خود نیست. ...  بیشتر
تبیین نقش رسانه های همگانی در خط مشی عمومی به مثابه قدرت نرم
تبیین نقش رسانه های همگانی در خط مشی عمومی به مثابه قدرت نرم

سیدمحمود اسلامی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 125-140

چکیده
  دولت‌های مدرن دارای جامعه و همین طور سازوکارهای پیچیده هستند. این جوامع با تصمیمات آنی، بسیط و بدون جامع‌نگری قابل اداره نیستند. رسانه و شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از ارکان جامعه مدرن، نقش بسزایی ...  بیشتر
جایگاه ایران در ابتکار کمربند و جاده به عنوان سیاست قدرت نرم چین
جایگاه ایران در ابتکار کمربند و جاده به عنوان سیاست قدرت نرم چین

علی آدمی؛ رامین بخشی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 209-230

چکیده
  به نظر می رسد مهم ترین عنصر سیاست قدرت نرم چین، ابتکار کمربند و جاده باشد و چین به دنبال سرمایه گذاری مازاد سرمایه خود در احیای جاده باستانی ابریشم است.این مقاله نشان می‌دهد که دولت چین به طور فعال دیپلماسی ...  بیشتر
تبیین ابعادومولفه های ارتقای رفاه عمومی بارویکرد قدرت نرم
تبیین ابعادومولفه های ارتقای رفاه عمومی بارویکرد قدرت نرم

احمد یاوریان؛ صدیقه طوطیان اصفهانی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 247-271

چکیده
  در هر جامعه، توجه دولتمردان و سیاستگذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی می شود؛ زیرا رفاه از شاخص های اصلی توسعه است و جزء عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران برمبنای آموزه ...  بیشتر
رسالت‌های راهبردی دانشجویان به مثابه قدرت نرم در جهاد تبیین با بهره‌گیری از منویات امام خامنه‌ای(مدظله العالی)
رسالت‌های راهبردی دانشجویان به مثابه قدرت نرم در جهاد تبیین با بهره‌گیری از منویات امام خامنه‌ای(مدظله العالی)

هادی مراد پیری؛ ندا کاوند

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 7-27

چکیده
  جهاد تبیین اصطلاحی است که امام خامنه‌ای(مدظله العالی) جهت مقابله با جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح نمودند. جهاد تبیین به معنای بیان درست واقعیت‌ها، هدایت اذهان، پاسخگویی به سؤالات و ابهاماتی ...  بیشتر
تبیین شاخص‌های قدرت نرم در فرهنگ سیاسی ایران از دیدگاه نخبگان
تبیین شاخص‌های قدرت نرم در فرهنگ سیاسی ایران از دیدگاه نخبگان

روزیتا سپهرنیا؛ محمدصادق جلالی راد؛ مجید آرش

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 29-53

چکیده
  فرهنگ سیاسی یک جامعه مجموعه‌ای از آرمان‌ها، نگرش‌ها و طرز برخوردهای کم و بیش ثابت درباره قدرت و سیاست است که تحت تأثیر عقاید، نمادها، ارزش‌ها و باورهای افراد و در متن تاریخ و حیات جمعی آن‌ها شکل می‌گیرد ...  بیشتر
جایگاه بازدارندگی رسانه‌ای در صدا و سیما و مولفه‌های قدرت نرم
جایگاه بازدارندگی رسانه‌ای در صدا و سیما و مولفه‌های قدرت نرم

مریم رئیسی؛ اکبر نصراللهی کاسمانی؛ عبدالکریم خیامی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 55-73

چکیده
  بازدارندگی در عرصه‌ نظامی بیشتر معنا دارد و در زمینه‌ رسانه‌ کمتر استفاده می شود و مفاهیمی مانند قدرت نرم معمولاً در ادبیات رسانه‌ای بیشتر تکرار شده‌اند. با این‌وجود بازدارندگی در دو سطح در این مقاله ...  بیشتر
راهبردهای حفاظتی مقابله با تهدیدات نرم علیه امنیت ملی در جامعه دینی
راهبردهای حفاظتی مقابله با تهدیدات نرم علیه امنیت ملی در جامعه دینی

سلمان شایان فر؛ عباس سماواتی؛ زهره نیک فرجام

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 75-93

چکیده
  ظهور گونه­های نوین تهدیدات علیه امنیت ملی با رویکردهای فناورانه، راهبردهای مقابله­ با آنها را در همه ابعاد دستخوش تحول ساخته است. احصاء راهبردهای حفاظت از جامعه دینی در برابر طیف­های متنوع و وسیع ...  بیشتر
جایگاه عزت ملی به مثابه قدرت نرم در روابط خارجی در پرتو بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
جایگاه عزت ملی به مثابه قدرت نرم در روابط خارجی در پرتو بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

رشید رکابیان؛ ناصر پورحسن

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 95-116

چکیده
  هدف این مقاله، تحلیل جایگاه عزت ملی در روابط خارجی در بیانیه گام دوم انقلاب است که مقام معظم رهبری در 22 بهمن 1397 خطاب به ملت ایران صادر کردند. در این بیانیه «عزت ملی، روابط خارجی و مرز بندی با دشمن» ...  بیشتر
قدرت نرم و مدل کسب و کار سازمان‌های فناوری محور فعال در حوزه انرژی‬های تجدیدپذیر
قدرت نرم و مدل کسب و کار سازمان‌های فناوری محور فعال در حوزه انرژی‬های تجدیدپذیر

شهرزاد هوشمندی نیا؛ افسانه زمانی مقدم؛ کریم حمدی؛ سراج الدین محبی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 117-140

چکیده
  هدف پژوهش حاضر عبارت بود از قدرت نرم و مدل کسب و کار سازمان‌های فناوری محور فعال در حوزه انرژی‬های تجدیدپذیر. روش پژوهش کمی و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 337 نفر از انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت ...  بیشتر
مقاصد تشریع سهم «تألیف قلوب» به مثابه قدرت نرم حکومت اسلامی
مقاصد تشریع سهم «تألیف قلوب» به مثابه قدرت نرم حکومت اسلامی

احسان نظری؛ جواد ایروانی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 161-182

چکیده
  «سهم تألیف قلوب» که در آیه ۶۰ سوره توبه به آن تصریح شده است، همچون دیگر دستورات الهی دارای اهداف و حکمت‌هایی است که بررسی آن راهگشای حلّ بسیاری از موضوعات اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظام ...  بیشتر
نقش فضای مجازی در افزایش قدرت نرم (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)
نقش فضای مجازی در افزایش قدرت نرم (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)

مهدی زکوی؛ یوسف طرفی سعیداوی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 207-226

چکیده
  در عصر جدید رسانه‌های مجازی در حال تردی‌شدن به امپراطوری های بزرگ می‌باشند و فضای مجازی، فضای قدرت‌های بزرگ است. منطق و محیط جنگ، سنتی براساس منطق و محیط جنگ، در فضای مجازی دگرگون شده است. اگر تا پیش ...  بیشتر