دوره و شماره: دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-27 
6. واکاوی ساز وکارها و اهداف جنگ نرم

صفحه 128-151

شهره جلال پور؛ کیانوش پای فرد؛ محمد فلاح


8. بررسی ساز و کار نوین دیپلماسی عمومی بر مبنای نظریه قدرت نرم جوزف نای

صفحه 165-180

سید امیرحسین صدرپور؛ محمد حسین جمشیدی؛ محسن اسلامی