مقاله پژوهشی
راه های مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی)
1. راه های مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی)

قاسم خانجانی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.1.1.5

چکیده
  هدف از این تحقیق، شناسایی نفوذ فکری و فرهنگی و راه‌های مقابله با آن در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) است. روش تحقیق در این نوشته، توصیفی تحلیلی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و بر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آسیب‌ها و موانع تحقق مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی در ایران؛ یک پژوهش کیفی
2. آسیب‌ها و موانع تحقق مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی در ایران؛ یک پژوهش کیفی

نادر جعفری هفت‌خوانی؛ محمدرضا کوهکن

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-75

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.1.2.6

چکیده
  با عنایت به بیانات امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان نتیجه گرفت همان‌گونه که مردم ایران در عرصه‌های گوناگون این انقلاب نقشِ محوری داشته‌اند، در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کالبدشکافی مفهومی نفوذ از منظر امام خمینی (ره)
3. کالبدشکافی مفهومی نفوذ از منظر امام خمینی (ره)

اصغر افتخاری؛ حامد کیانی مجاهد

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-105

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.1.3.7

چکیده
  یکی از اساسی‌ترین مخاطرات و چالش‌های فراروی نظام اسلامی، «پروژه نفوذ خارجی» است که با توجه به گستردگی آن، کسب شناخت همه‌جانبه در قبال این مسأله، نخستین گام در راستای تأمین منافع و امنیت ملی جمهوری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اعتماد دولت به مردم: حلقه مفقوده در فرایند مشارکت شهروندی در اجرای خط‌مشی‌های عمومی (مطالعه موردی: استان مرکزی)
4. اعتماد دولت به مردم: حلقه مفقوده در فرایند مشارکت شهروندی در اجرای خط‌مشی‌های عمومی (مطالعه موردی: استان مرکزی)

مهرداد بیات بابلقانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم الله دانشفرد

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-142

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.1.4.8

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد مدیران دولتی به شهروندان و تاثیر آن بر میزان مشارکت شهروندان و درگیر شدن آنها در تدوین، اجرا و ارزیابی سیاستهای بخش عمومی است. این تحقیق از نظر مخاطب استفاده، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نقش رسانه های نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل
5. بررسی نقش رسانه های نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل

علی جعفری؛ محمد برجعلی زاده؛ ناهید کردی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-176

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.1.5.9

چکیده
  فناوری های ارتباطی نوین به عنوان مهمترین دست آورد انسان قرن بیستم از طریق اتصال زیربناها و روبناها در حیات مادی و معنوی بشر، ظرف سه دهه ابعاد گوناگون زندگی انسان معاصر را دستخوش تغییر و تحول کرده است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی انتقادی مولفه‌های محتوایی جذابیت در انیمیشن‌ها از منظر فلسفه اسلامی
6. بررسی انتقادی مولفه‌های محتوایی جذابیت در انیمیشن‌ها از منظر فلسفه اسلامی

حفیظه مهدیان

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 177-205

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.1.6.0

چکیده
  انیمیشن یکی از محصولات فرهنگی- رسانه‌ای است که بواسطه قابلیت‌های شگرفی که دارد، توانمدی بالایی در جذب مخاطب دارد. مقاله حاضر سعی دارد با روش توصیفی-تحلیلی، در گام نخست، جذابیت انیمیشن را از دو منظر «رسانه‌ای» ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارائه الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان)
7. ارائه الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان)

سلمان جلالی؛ ابراهیم حدادی؛ عالمه کیخا؛ عبدالعلی کشته گر؛ امین رضا کمالیان

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 207-241

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.1.7.1

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارئه الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در سازمان های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان انجام شد. روش انجام تحقیق بصورت طرح ترکیبی از نوع کثرت گرایی در داده ها بوده است. جامعه آماری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش نهادهای ورزشی(به عنوان قدرت نرم) در توسعه روابط سیاسی
8. نقش نهادهای ورزشی(به عنوان قدرت نرم) در توسعه روابط سیاسی

رسول افخمی؛ بهشید ارفع نیا؛ محسن محبی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 243-267

چکیده
       پژوهش حاضر تلاش داشت تا به این سوال پاسخ دهد که نهادهای ورزشی به چه نحوی و چگونه سبب توسعه روابط سیاسی در سطح بین المللی بالاخص روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. در حقیقت هدف این تحقیق ...  بیشتر