نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین و ریشه یابی نفوذ و براندازی نرم در تاریخ ایران و تولید محتوای علمی و روش مند در این باره، با بهره گیری از روش تاریخی و جمع آوری داده ها به شیوه اسنادی و کتابخانه ای، در صدد پاسخ گویی به این سوال بوده که نفوذ جریانی چیست و طلیعه آن در سیاست و حکومت معاصر کدام است؟ برای دستیابی به این هدف، چارچوب مفهومی «نفوذ جریانی» با تلفیق دو مفهوم «نفوذ» و « جریان‌های اجتماعی» و ارائه مدل شماتیک ارتباط این دو مفهوم در شکل‌دهی به مفهوم « نفوذ جریانی» موردبررسی قرار گرفته است.
در این نوشتار، جریان فراماسونری به عنوان نمونه انتخاب شد و پیرامون آن مساله نفوذ بررسی گردید و در نهایت این نتیجه به دست آمد که این نفوذ جریانی در ابتدا توسط جریان‌های سیاسی- اجتماعی متصل به قدرت‌های بزرگ دوران قاجار به‌ویژه انگلستان ذیل مسلک فراماسونری شکل گرفته و سپس توسط نسل‌های بعدی جریان وابستگی ادامه یافته است. آغازی که نفوذ شبکه‌ای را با ارائه ارکان سه‌گانه« بینش، گرایش و کنش» جریان با استفاده از مفاهیم ملهم از ورای مرزها، در سپهر سیاست و حکومت ایران ریشه‌دار کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Politics, Government and Process Influence: Case Study of Iran in Qajar

نویسندگان [English]

  • qholamreza Khajesarvi 1
  • hamed kiani mojahed 2

1 PhD: Associate Professor in Political Sciences, Allameh Tabatabaei University

2 Graduate Student in Political Sciences, Imam Sadiq University

چکیده [English]

This study, by using the documentary/library method to collect information and historical method and with the aim of explaining the root of soft influence and overthrowing in Iranian history and Content creation around this topic, attempts to response this question: “what are the process influence and its vanguard in contemporary politics and government of Iran?” Therefore, in the first step, there has been investigated the conceptual framework of "process influence" in Iran's politics and government through the combined pathway of two concepts of "influence" and "social events" and the presentation of the schematic model of the relationship between these two concepts in the formation of the concept of "process influence". Then, in this study, the process influence in Iran during Qajar period has been analyzed by emphasizing the origin of this kind of influence during that time. According to above question, the findings of the current study has shown that such process influence has been started firstly by political/social events associated to the great powers of Qajar Period particularly England under the doctrine of Freemasonry followed by the next generations of dependency; the beginning of the network influence were provided by three pillars "insight, tendency and action" of the process, using implicit concepts beyond the boundaries in the sphere of Iranian politics and government.
It should be noted that the writers of the current article have used the documentary/library method to collect information and they have answered the above question using the historical method

کلیدواژه‌ها [English]

  • process influence
  • the project of influence
  • colonialism
  • malkam khan
  • Imperialism