نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ارتباطات از دانشگاه صدا و سیما قم

چکیده

قرن حاضر، یعنی قرن انفجار اطلاعات، عصری است که دانش ارتباطات از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار گردیده و بدون تردید باید به موازات پرداختن به عناصر و ارکان اصلی الگوهای ارتباطی و آنچه این فرآیند را تسهیل می نماید ، به موانع موجود و آنچه در این مسیر ممکن است اختلال ایجاد نماید، توجه نمود . این موانع ممکن است هر یک از عناصر سه گانه‌ی منبع ، مجرا و دریافت را دچار آسیب و چالش جدی نماید. اما در موضوع ارتباط دینی جامع‌ترین مرجع آسیب‌شناسی ارتباطات انسانی، کتاب نورانی قرآن کریم می‌باشد که علاوه بر ارائه‌ی شاخص‌های یک ارتباط موفق با مضامین متعالی، به موانع موجود در هر سه حوزه پرداخته است. از آنجا که جمهوری اسلامی به عنوان یک حاکمیت دینی در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی خود قرار دارد , توجه به مبانی قرانی درباره ارتباط موفق و باز نگری سیاستهای فرهنگی در عرصه داخلی و خارجی آنهم با مدل قرآنی بسیار ضرورت دارد . از اینرو در این پژوهش با تاکید براین موارد به بررسی موانع در دو حوزه‌ی مجرا و دریافت پیام دینی پرداخته ایم .
واژگان کلیدی:
قرآن، پیام‌رسانی. موانع پیام‌رسانی. کانال (مجرای تبادل پیام) پارازیت(نویزونوفه). ارتباط‌گر دینی, ج.ا.ایران .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

These barriers may be any one of the three elements of the source, channel and can get damaged and challenges

نویسندگان [English]

  • ahmad zarnegar 1
  • morteza motahari 2

1 tehran,iribuniversity

2 iribuniversity of Qom

چکیده [English]

. These barriers may be any one of the three elements of the source, channel and can get damaged and challenges . The basic Dghdhy minds of thinkers in science communication and subsequently occupied the minds of communicators , forcing them to deal with this matter . Religious Communication in Human Communication Pathology comprehensive reference book, the Quran is luminous indices in addition to a successful relationship with transcendent meaning , the obstacles in all three areas is discussed. This study examines the obstacles in the field of religion is to channel and receive messages .
Keywords:
Messaging . Messaging barriers . Channel ( channel messaging ) noise ( Nvyzvnvfh ). Religious communicator
. These barriers may be any one of the three elements of the source, channel and can get damaged and challenges . The basic Dghdhy minds of thinkers in science communication and subsequently occupied the minds of communicators , forcing them to deal with this matter . Religious Communication in Human Communication Pathology comprehensive reference book, the Quran is luminous indices in addition to a successful relationship with transcendent meaning , the obstacles in all three areas is discussed. This study examines the obstacles in the field of religion is to channel and receive messages .
Keywords:
Messaging . Messaging barriers . Channel ( channel messaging ) noise ( Nvyzvnvfh ). Religious communicator

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Messaging"
  • " Messaging barriers"
  • " Channel ( channel messaging ) noise ( Nvyzvnvfh )"
  • "Religious communicator"