نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی(سیاستگذاری عمومی)، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مهاجرت همواره یکی از دلایل اصلی بشر برای سازگار شدن با مشکلات اطرافش بوده است. مهاجران افغانستانی بزرگترین جمعیت مهاجر ساکن ایران را شکل داده اند. حضور مهاجران افغانستانی در کنار مشکلاتی که به همراه داشته ، فرصت هایی را نیز برای هر دو کشور به وجود آورده است. این مقاله در صدد است با دیدگاهی توصیفی و تحلیلی به شکل کتابخانه ای از منابع مختلف اینترنتی و غیر اینترنتی به بررسی ظرفیت های مختلف اقتصادی، فرهنگی، فردی و سیاسی حضور مهاجران افغانستانی که در هم افزایی قدرت نرم ایران و افغانستان موثر است بپردازد . نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که حضور مهاجران و کارگران افغانستانی میتواند در رونق تولید ، پیشرفت اقتصادی و پیوند دو ملت و ارتقای طرفیت‌های فرهنگی هردو کشور موثر عمل کند. مهاجران روابط تجاری بین دو کشور را گسترش میدهند، انتقال ارزش های فرهنگی را تسهیل میکنند و در نتیجه منجر به هم‌افزایی قدرت نرم دو کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Afghan migrants and development capacities; Synergy of soft power between Iran and Afghanistan

نویسندگان [English]

  • mohammadreza sharaf 1
  • habib ollah fazeli 2

1 PhD student, Science and Research Branch, Azad University

2 Assistant Professor of Political Sciences , university of Tehran

چکیده [English]

Migration has always been one of the main ways for a human to adapt to his problems. Afghan immigrants have formatted the largest immigrant population in Iran. The presence of Afghan immigrants, in addition to the problems, has also created opportunities for the country. This study seeks to examine the various economic, cultural, social, and political capacities of the presence of Afghan immigrants in Iran in synergy of soft power between Iran and Afghanistan with a descriptive and analytical perspective in the form of a library method of various online and offline sources. The results of the present study show that the presence of Afghan migrants and workers, is effective in the prosperity of production and economic development of both countries, expands trade relations with Afghanistan and attracts capital, plays a role in transmitting cultural values and increasing cultural relations between the two countries. As a result, it promotes synergy of Iran and Afghanistan’s soft power and enables the two countries to support each other in the international arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immigrant
  • Afghanistan
  • Soft power
  • cultural relations
  • Economic Prosperity