نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

     طراحی و به­کارگیری اصول، شیوه­ها، تدابیر و تمهیدات اطلاعاتی از جمله ضروریات بی­بدیل و غیرقابل جایگزین در عملیات­های رزمی و اطلاعاتی به شمار رفته که رعایت و به­کارگیری آن هر چند ممکن است پیروزی قطعی را تضمین ننماید اما به طور قطع عدم توجه و رعایت نکردن آن ناکامی و شکست حتمی را در­پی خواهد داشت. بنابراین ضروری می­نمایدکه تمام مراحل فعالیت­های نظامی و اطلاعاتی،در عرصه­های مختلف محیط جنگ آینده، در زمین، هوا، فضا، دریا و فضای سایبری، در بستر نگرش اطلاعاتی و باور به ضرورت رعایت اصول و تمهیدات امنیتی انجام پذیرد تا دست­یابی به اهداف راهبردی وکسب پیروزی با ضریب قطعیت بیشتری میسور گردد. این نوشتار حاصل پژوهشی باعنوان «نقش فناوری های نوین اطلاعاتی  در جنگ های آینده و جنگ احتمالی آینده با آمریکا» می‌باشد. که هدف این پژوهش تبیین نقش فناوری های نوین اطلاعاتی در جنگ های آینده و کارکردهای آنها می باشد. در این نوشتار با جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و میدانی و مصاحبه با خبرگان، با رویکرد کاربردی، داده‌ها را با اتکاء بر موضوعات نظری و مطالعات تطبیقی، تحلیل نموده، و با تبیین نقش فناوری های نوین اطلاعاتی در جنگ های آینده نشان می دهد فناوری‌های نوین به صورت یک سلاح جدید، یک منبع انرژی جدید یا یک وسیله ارتباطی جدید همگی موجب شده‌اند که با اصلاح دکترین، سازمان و استراتژی نظامی، جنگ های آینده را دچار تحولات جدی می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

i

نویسندگان [English]

  • hadi morapiri 1
  • hamidreza khazraii 2

1 s

2 m

چکیده [English]

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q i 1 1 1 1 1 1 1 1

کلیدواژه‌ها [English]

  • Q