نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه سازمان صداو سیما، تهران، ایران

چکیده

آیت الله العظمی سید علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ضمن مروری به تجربه 40‌ساله انقلاب، با‌ اشاره به گام دوم انقلاب، سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی را در بخش‌هایی چون علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگی مطرح می‌کنند اما پیش ‌از این سرفصل‌ها یکی از نکاتی را که بدان اشاره و خاطرنشان می‌کنند موضوع سیاست تبلیغی و رسانه‌ای و محاصره‌ تبلیغاتی دشمن است که بدون توجه به آن ها تحقق گام‌ها انقلاب امکان‌پذیر نیست. نوشتار توصیفی – تحلیلی حاضر تلاش دارد با توجه به تأکیدات رهبری نشان دهد که ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانون های ضدّ معنویّت و ضدّ اخلاق نهاده است و هم‌اکنون تهاجم روزافزون رسانه ای دشمنان به سمت جوانان و نوجوانان و حتّی نونهالان به چشم می آید. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری توجه به سیاست گذاری رسانه ای میتنی بر مهارت انتقادی به ‌عنوان یکی از بخش‌های سواد رسانه‌ای ضمن فراهم ساختن شکست محاصره تبلیغاتی نظام سلطه تسهیل کننده تحقق فصول بیانیه گام دوم به ‌مثابه منشوری برای «دومین مرحله‌ی خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» انقلاب اسلامی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The second Step of the Islamic Revolution and the issue of Policy and Media literacy

نویسنده [English]

  • ali darabi

Associate Professor of Political Science, University of Radio and Television of Iran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Ayatollah Alozmah sayed Ali Khamenei in the statement of the second step of the Islamic Revolution, while reviewing the 40-year experience of the revolution, with reference to the second step of the revolution, with the topics and basic recommendations in sections such as science and research, spirituality and ethics, economics, justice and struggle With corruption, independence and freedom, national dignity and foreign relations and demarcation with the enemy, they raise the lifestyle, but before these topics, one of the points they point out is the issue of propaganda policy and the media and propaganda siege of the enemy, regardless of They are the realization of the steps of the revolution is not possible. The present descriptive-analytical article tries to show that the advanced and all-encompassing media tools have given a very dangerous possibility to the anti-spiritual and anti-moral centers, and now the increasing media attack of the enemies on the youth, teenagers and even infants. It is visible. The results and findings of the study show that according to the emphasis of the Supreme Leader, attention to media policy can be applied to critical skills as one of the sections of media literacy while providing failure of the propaganda siege of the domination system facilitates the realization of the second step of the statement. It will be a charter for the "second stage of self-construction, socialization and civilization" of the Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statement of the Second Step of the Revolution
  • Media Literacy
  • Media Policy
  • Media Aggression