نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

چکیده

ایران هراسی و شیعه ستیزی دو فاکتور مهم اکثر رسانه های جهان عرب چه به شکل مکتوب همچون الحیات، الشرق الاوسط، عکاظ، اخبار الخلیج، الاتحاد، الریاض و چه به شکل دیداری همچون شبکه های الجزیره، العربیه در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. هدف از انجام این تحقیق که به روش توصیفی– تحلیلی و مبتنی بر «نظریه بازنمایی»، به رشته تحریر درآمده است، مطالعه نقش شبکه سعودی العربیه در اثر گذاری بر افکار عمومی جهان عرب توسط بازنمایی برخی از رخداد های ضد ایرانی و شیعی است. مطابق با نظریه بازنمایی در فرایند تأثیرگذاری بر افکار عمومی یک رسانه هیچ گاه ابزاری خنثی و یک میانجی بی طرف در ارائه تصویر به حساب نمی آید؛ زیرا هر رسانه ای، بنوعی متکی به زبان و معناست و زبان و معنا نیز در چارچوب گفتمان همواره متکی به قدرت حاکم است. لذا بازنمایی حوادث توسط رسانه ها - سوای بحث اخلاقی و غیراخلاقی بودن آن- دارای سو گیری ایدئولوژیک است. بر اساس نظریه «بازنمایی سوگیرانه»، شبکه العربیه مبتنی بر ایدئولوژی وهابیت به گونه ای سیاست ایران هراسی و شیعه ستیزی را ترسیم و دنبال می نماید که حتی خطر ایران برای جهان عرب بیشتر از رژیم صهیونیستی است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که در فرایند عملیات روانی - رسانه ای شبکه العربیه، جمهوری اسلامی باید به عنوان نظامی سنی ستیز به تصویر کشیده شود که هیچ کاری جز قلع و قمع اهل تسنن منطقه و تسلط بر جهان عرب در قالب طرح هلال شیعی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media and Public Opinion; Recognizing the Performance of Al-Arabiya Network in the Project of Iranophobia and anti-Shiism in the Arab world

نویسنده [English]

  • masoud motalebi

Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, Shahrood Branch

چکیده [English]

After the victory of the Islamic Revolution in Iran, anti-Shiism and Iranophobia are two important factors in most of the media in the Arab world, whether in written form such as Al-Hayat, Al-Sharq Al-Awsat, Akhbar Al-Khaleej, Al-Ittihad, Al-Riyadh or visually as a network. Al Jazeera, Al Arabiya, Al Arab.
The purpose of this research, which has been written in a descriptive-analytical method based on "representation theory", is to study the role of the Saudi Al-Arabiya network in influencing the public opinion of the Arab world by representing some anti-Iranian and Shiite events. According to the theory of representation in the process of influencing public opinion, a media is never a neutral tool and a neutral mediator in presenting the image; Because the media relies on language and meaning, and language and meaning always rely on power in the context of discourse. According to the "biased representation" theory, the Al-Arabiya network, based on the Wahhabi ideology, traces and pursues a policy of Iranophobia and anti-Shiism in a way that even Iran is more dangerous to the Arab world than the Zionist regime. The results of the present study show that in the process of Saudi psycho-media operations against Islamic Iran and also deciphering the revelation of Arab-Israeli relations in the media dictionary of Al-Arabiya network, the Islamic Republic should be portrayed as an anti-Sunni military. It has nothing to do but suppress the Sunnis of the region and dominate the Islamic and Arab world in the form of the Shiite Crescent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • public opinion
  • Al-Arabiya Network
  • Iran phobia
  • Anti-Shiite
  • The Arab world