نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

برای رسیدن به اهداف بلند علم و دانش، نیاز است که در بخش ‌های مختلف، تحقیق و پژوهش صورت گیرد تاراه حل‌ هایی برای بهبود وضعیت جامعه بشری با استفاده از راه کارهای علمی و پژوهشی ارائه گردد. این تحقیق به هدف بررسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بین سال های(2020-2001) تدوین گردیده است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار؛ کتابخانه ها، مجلات علمی، سایت های معتبر علمی، پایان نامه ها، مقالات معتبرعلمی می باشد. مفهوم قدرت نرم یکی از مفاهیم نسبتا مدرن در سطح روابط بین الملل است که به وضوح در سطح علمی در دهه نود قرن گذشته پدیدار گشت تا بر اهمیت ابزارهای غیر نظامی در دستیابی به اهداف سیاست خارجی تأکید کند. از زمان تاسیس جمهوری اسلامی ایران درسال 1357موضوع افغانستان یکی ازمسائل و موارد مهم سیاست خارجی آن بوده است. افغانستان به عنوان کشوری که در سالیان اخیر موجی از حوادث سیاسی و اجتماعی را پشت سر گذاشته و بی ثباتی، نا آرامی و تنش جز لاینفکی از حیات روزمره ی مردمان آن بوده است، دارای وضعیتی خاص در میان کشور های جهان می باشد. این کشوربه عنوان یک همسایه هم زبان و هم فرهنگ در دهه های گذشته قالب های سیاسی متعددی به خود دیده است. با این همه جایگاه واهمیت این کشوردرسیاست خارجی ایران یکسان نبوده است بلکه با توجه به تحولات داخلی افغانستان، منطقه ای وبین المللی دستخوش تغییرشده است. در این مقاله تلاش بر آن است تا قدرت نرم را به شکل عمومی و و قدرت نرم ایران در افغانستان به شکل خاص موردبحث و بررسی قرارگیرد و به این سوال پاسخ داده شود که چگونه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در افغانستان طی سال های 2001-2020 تاثیر گذاشته است؟ درآخرهم دورنمایى از چشم انداز آینده روابط ایران و افغانستان رامورد مطالعه و بررسى قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

aa

نویسندگان [English]

  • seyed mohammadreza mousavi 1
  • somaye ghanbari 2

1 assd

2 hjggd

چکیده [English]

aad

کلیدواژه‌ها [English]

  • fg