نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع) ، قم، ایران.

چکیده

انیمیشن یکی از محصولات فرهنگی- رسانه‌ای است که بواسطه قابلیت‌های شگرفی که دارد، توانمدی بالایی در جذب مخاطب دارد. مقاله حاضر سعی دارد با روش توصیفی-تحلیلی، در گام نخست، جذابیت انیمیشن را از دو منظر «رسانه‌ای» و «جامعه شناختی-روانشناختی» تبیین کند. از بُعد رسانه ای، نظریه اقناع به خوبی می‌تواند چگونگی جذب مخاطب توسط انیمیشن را تحلیل کند و از بُعد جامعه شناختی- روانشناختی، نظریه «پرسونا» یا همان «شخصیت‌های رسانه ای» اثر هورتون و وول، می‌تواند چگونگی جذب مخاطب نسبت به یک انیمیشن را بررسی کند. در ادامه بر اساس این دو نظریه، مولفه‌های محتوایی انیمیشن‌ها که برای مخاطب جذابیت دارند ارایه می‌شود. «منجی گرایی و خاص بودگی»، «قهرمان‌های معمولی»، «حماسه نمایی»، «منحصر به فرد بودن»، «بی کرانگی» و «بازنمایی جهان ناپیدا»، از جمله این مولفه‌ها هستند. در انتها، جذابیت از منظر فلسفه اسلامی واکاوی می‌شود و تاثیر انواع جذابیت بر انسان و جامعه بررسی می‌شود. بر این اساس سه نوع جذابیت «حسی»، «وهمی» و «عقلی»، با سه نفس انسانی «نباتی»، «حیوانی» و «عقلانی» در تلائم هستند که هر یک از عالم صور معنایی به ساحت ذهن انسان نزول می‌کند و پس از آن هویت بین‌الاذهانی پیدا کرده و در عرصه فرهنگ و سبک زندگی، خود را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Examination of the Content Elements of Attraction in Animation From the Perspective of Islamic Philosophy

نویسنده [English]

  • hafize mahdian

a

چکیده [English]

Animation is one of the cultural-media products that has great potential to attract audiences because of its great capabilities. In the first step, this paper attempts to explain the appeal of animation from both 'media' and 'sociological-psychological' perspectives by using a descriptive-analytical approach. From the media perspective, the theory of persuasion can well analyze how the audience is attracted to the animation, and from the sociological-psychological dimension, Horton and Wool's theory of Persona, or the "media personalities", can capture how the audience is drawn to an animation. Check. Based on these two theories, the content components of animations that are appealing to the audience are presented below. These components include "saviorism and specialism", "ordinary heroes", "saga", "being unique", "infinity" and "representing the invisible world". Finally, attractiveness is analyzed from the perspective of Islamic philosophy and the impact of all kinds of attraction on human beings and society is examined. Accordingly, there are three kinds of "sensual", "delusional" and "intellectual" attractions, together with the three "vegetable", "animal" and "intellectual" human souls, which each of the semantic worlds descends into the realm of the human mind, and They then find inter-religious identity and express themselves in the realm of culture and lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Attraction"
  • "Animation"
  • "persuasion"
  • "Media personality"
  • "Islamic philosophy"