نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

3 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

فناوری های ارتباطی نوین به عنوان مهمترین دست آورد انسان قرن بیستم از طریق اتصال زیربناها و روبناها در حیات مادی و معنوی بشر، ظرف سه دهه ابعاد گوناگون زندگی انسان معاصر را دستخوش تغییر و تحول کرده است. اینترنت و فضای مجازی علاوه بر تاثیرات بنیادین بر حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مختلف ابعاد تهدیدآمیزی را نیز آشکار ساخته و زمینه انتقال منابع ناامنی از فضای واقعی به مجازی را فراهم کرده است. امروزه محیط های تهدیدآمیز علیه منافع ملت‌ها و دولت‌ها صرفا به سرزمین محدود نمی‌شود و جهان مجازی نیز محیطی تهدیدزا به‌شمار می‌آید. سایبر تروریسم یکی از مهمترین تهدیدات نوظهور است که با استفاده از قابلیت های اینترنت به فعالیت‌های خود بعد بین-المللی داده است. با توجه به اهمیت مطالعات بنیادین در شیوه مواجهه با پدیده‌های نوظهور، این پژوهش با هدف شناخت نقش رسانه‌های نوین در ظهور و گسترش تروریسم در عرصه بین‌الملل، با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته در سطح صاحب نظران و کارشناسان سراسر کشور اجراء شد. یافته‌ها نشان داد؛ از میان پنج عامل مورد بررسی شامل: ماهواره، اینترنت، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌نگاری سایبر، عامل فضای مجازی در ظهور و گسترش و گروه های تروریستی به عنوان بازیگران جدید در عرصه بین‌الملل بیشترین نقش را ایفاء کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Modern Media in Spreading Terrorism in the International Arena

نویسندگان [English]

  • ali jafari 1
  • Mohammad Borjalizadeh 2
  • nahid kordi 3

1 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

2 department of communication sciences, islamic azad university, ardabil branch.

3 Assistant professor, department of communication sciences, east tehran branch, islamic azad university.

چکیده [English]

New communication technologies as the most important human achievement of the 20th century have transformed the various facets of contemporary human life within three decades by connecting the foundations and superstructures of human material and spiritual life. Today, threatening environments against the interests of nations and governments are not just confined to the land; the virtual world is also a threatening environment. Cyber-terrorism is one of the most important emerging threats that has made its activities international by using Internet capabilities. Considering the importance of fundamental studies in dealing with emerging phenomena in this study, this survey was conducted by a researcher-made questionnaire at the level of scholars and experts throughout the country. The role of modern media with the focus of the Internet and cyberspace on the spread of terrorism was examined The findings indicate that among the new media, cyberspace has the greatest contribution to the development and emergence of terrorist groups as new actors in the international arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Media
  • Internet
  • Cyberspace
  • terrorism
  • Power