نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی مقطع دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

یکی از اساسی‌ترین مخاطرات و چالش‌های فراروی نظام اسلامی، «پروژه نفوذ خارجی» است که با توجه به گستردگی آن، کسب شناخت همه‌جانبه در قبال این مسأله، نخستین گام در راستای تأمین منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. با عنایت به اهمیت واکاوی ابعاد مفهومی نفوذ، مقاله حاضر با استفاده از روش «تحلیل محتوا»، به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که مفهوم نفوذ در اندیشه امام خمینی رحمت‌الله‌علیه دارای چه مؤلفه‌هایی می‌باشد و بر این مبنا، مفهوم نفوذ در چارچوب اندیشه ایشان، چه معنایی دارد؟ در این راستا، نگارندگان ضمن بهره‌گیری از الگوی فلسفی- منطقی علل اربعه، به تبیین علل مادی، فاعلی، صوری و غائی مسأله نفوذ در اندیشه امام خمینی (ره) پرداخته و ازاین رهگذر، تعریف امام راحل از مفهوم نفوذ را استنباط و ارائه نموده‌اند. طبق نتایج حاصل از پژوهش، این تعریف عبارت است از: «نفوذ نقشه‌ای تدریجی، کارشناسی شده و جذابیت‌محور است که در مجرای ارتباطی دوطرفه به دنبال تأثیرگذاری بر نظام سیاسی و گروه‌های مختلف ملت است. هدف این نقشه‌ی غیرملموس که توسط عاملیت داخلی و خارجی نفوذ پیاده‌سازی می‌شود، استحاله مخاطب و کارویژه آن، تهی کردن ملت و نظام اسلامی از عناصر مولد قدرت می‌باشد». با این تعریف نفوذ سیاستی نرم است و در پوشش‌های گوناگون صورت می‌گیرد، تشخیص آن دشوار بوده و می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری بر ملت و نظام اسلامی وارد آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the concept of influence from the perspective of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • asghar eftekhari 1
  • hamed kiani mojahed 2

1 isu

2 isu

چکیده [English]

One of the most important threats and challenges facing the Islamic system is the "foreign influence project", which, given its widespread scope, gaining a comprehensive understanding of this issue, is the first step towards securing the interests and national security of the Islamic Republic of Iran. Considering the importance of understanding the conceptual dimensions of influence, the present article uses the method of "content analysis" to answer the question of which components of the concept of influence in the thought of Imam Khomeini, Rahmatullah Aliyah, and on this basis, the concept of influence within the framework of his thought What does it mean? In this regard, while using the philosophical-logical model of the causes of the arbia, the writers have explained the material, the causal, the formal, and the ultimate causes of the influence of Imam Khomeini's thought and, in this regard, have inferred and defined the definition of the Imam from the concept of influence. . According to the results of the research, this definition is: "The influence of the gradual, mastery, and attractiveness of the plan, which in the bilateral communication channel seeks to influence the political system and various groups of the nation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infiltration
  • Imam Khomeini
  • causes of erection
  • Transformation
  • Soft power