نقش بسیج اساتید در تربیت نخبگان سیاسی و تأثیر آن بر قدرت نرم ایران ‏(مطالعه موردی: اساتید بسیجی دانشگاه‏ های شیراز)‏
1. نقش بسیج اساتید در تربیت نخبگان سیاسی و تأثیر آن بر قدرت نرم ایران ‏(مطالعه موردی: اساتید بسیجی دانشگاه‏ های شیراز)‏

محمد کریمیان؛ غفار زارعی

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 1-40

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی تأثیر بسیج اساتید بر تولید قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران از طریق تربیت نخبگان ‏سیاسی است. در این راستا، پرسش اصلی مقاله این‏گونه تدوین شده است که «شیوه‏ های ممکن برای ...  بیشتر
مطالعه مقایسه‌ای راهبرد سیاست خارجی آمریکا (2020-2009): از راهبرد واقع‌گرا - نرم افزارگرای اوباما به سوی راهبرد واقع‌گرا - نرم افزارگریز ترامپ
2. مطالعه مقایسه‌ای راهبرد سیاست خارجی آمریکا (2020-2009): از راهبرد واقع‌گرا - نرم افزارگرای اوباما به سوی راهبرد واقع‌گرا - نرم افزارگریز ترامپ

فرهاد وکیلی؛ اصغر کیوان حسینی

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 1-34

چکیده
  راهبرد سیاست خارجی آمریکا در دولت‌های اوباما و ترامپ از منظر نظریه‌های مختلف و بعضاً متعارض مورد بررسی قرارگرفته است و خلأ بررسی مقایسه‌ای مبتنی بر بررسی این راهبردها بر بستر یک راهبرد کلان کاملاً ...  بیشتر
فرهنگ اسلامی در تقابل با نسبیت فرهنگی
3. فرهنگ اسلامی در تقابل با نسبیت فرهنگی

احمدرضا بسیج

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 7-27

چکیده
  نسبیت فرهنگی به معنای ارزشمند بودن همه فرهنگ‌ها و اعتقاد به این که فرهنگ‌ها قیاس ناپذیرند؛ زیرا شرایطی که فرهنگ‌ها در قالب آنها شکل می‌گیرند متفاوت هستند؛ پس فرهنگ هیچ ملتی با فرهنگ دیگر ملل قابل قیاس ...  بیشتر
راهکارهای ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی
6. راهکارهای ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی

محمدرضا جابرانصاری؛ رضا نجف بیگی؛ سیدمهدی الوانی

دوره 6، شماره 2 ، زمستان 1395، ، صفحه 8-20

چکیده
  اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت های فردی، سازمانی و اجتماعی است و به مثابه منبع اصلی تولید قدرت نرم و موثر در ضریب نفوذ قدرت سخت ارزیابی می شود. اعتماد باعث افزایش نظم، ثبات و قابلیت پیش بینی شده ...  بیشتر
مطالعه نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب‌های شبکه‌های ماهواره‌ای در سطح شهرستان بناب
7. مطالعه نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب‌های شبکه‌های ماهواره‌ای در سطح شهرستان بناب

کیوان حیدرنژاد؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمانی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 8-21

چکیده
  هدف: مطالعه نگرش افراد نسبت به قدرت نرم نهاد بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب‌های شبکه‌های ماهواره‌ای با لحاظ متغیرهای جنسیت، سن، تحصیلات و شغل در سطح شهرستان بناب است. روش بررسی: توصیفی- پیمایشی، جامعه ...  بیشتر
شهروندی و دموکراسی در فضای مجازی از واقعیّت تا فراواقعیّت
8. شهروندی و دموکراسی در فضای مجازی از واقعیّت تا فراواقعیّت

کیومرث یزدان پناه درو؛ یاشار ذکی؛ عظیم زمانی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 8-35

چکیده
  انسان در عصر حاضر با ورود به دنیای مجازی با پدیده های بسیار متفاوتی در عرصه گوناگون زندگی مواجه شده است.ورود به این دنیای متفاوت مفهوم سنّتی دولت که با مرزهای جغرافیایی همراستا بود، دچار ابهام شده و به ...  بیشتر
ساختار قدرت نرم درگفتمان اسلامی
9. ساختار قدرت نرم درگفتمان اسلامی
دوره 5، شماره 12 ، بهار 1394، ، صفحه 9-28

چکیده
  پژوهش پیش‌رو با تأکید بر آیات شریفه قرآن کریم سعی دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که: ساحتهای سازنده نظریه قدرت نرم در گفتمان اسلامی کدامند؟.در این راستا نویسندگان تلاش دارند تا ساحت‌های «قدرت نرم» ...  بیشتر
رویکرد دفاعی – تهاجمی جمهوری خلق چین در چارچوب فضای سایبر
11. رویکرد دفاعی – تهاجمی جمهوری خلق چین در چارچوب فضای سایبر
دوره 4، شماره 10 ، بهار 1393، ، صفحه 9-24

چکیده
  اهمیت قدرت نرم و فضای سایبری در بستر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر کسی پوشیده نیست. چین با اذعان به این اهمیت و با این چشم‌انداز که جنگ‌های آینده ممکن است جنگ‌های سایبری باشد اهمیت ویژ‌ه‌ای ...  بیشتر
نقش‌های ملّی و پیدایشِ قدرت‌نرم: تحلیل کمّی گفتارها/نوشتارهای مقام‌معظم‌رهبری (1368-1388)
12. نقش‌های ملّی و پیدایشِ قدرت‌نرم: تحلیل کمّی گفتارها/نوشتارهای مقام‌معظم‌رهبری (1368-1388)
دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1392، ، صفحه 9-40

چکیده
  اگرچه مطالعات نظری در حوزه قدرت نرم رو به افزایش دارد، اما توجه به رویکرد بومی در این مطالعات غلبه ندارد و از این حیث تلاش برای تعریف و نظریه‌پردازی بومی در این موضوع اولویت دارد. از این منظر نویسندگان ...  بیشتر
نرم افزارگرایی امنیتی و الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت
13. نرم افزارگرایی امنیتی و الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت
دوره 3، شماره 8 ، زمستان 1392، ، صفحه 9-26

چکیده
  بحث امنیت و پیشرفت از جمله موضوعات مهم میان رشته ای در مطالعات امنیتی به شمار می‌آید که عموماً با عنوان کلی امنیت و توسعه به آن پرداخته شده است. در این حوزه مطالعاتی معمولاً دو دسته از پرسش مطرح بوده که ...  بیشتر
اثربخشی قدرت نرم برنامه های راهیان نور
14. اثربخشی قدرت نرم برنامه های راهیان نور
دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1391، ، صفحه 9-28

چکیده
  این نکته که فرهنگ از جمله منابع اصلی قدرت نرم به شمار می آید ،تحلیل گران سیاسی را به آنجا رهنمون شده تا مطالعات فرهنگی قدرت نرم و چگونگی ارتقا قدرت بواسطه فعالیت های فرهنگی را در اولویت نخست قراردهند.از ...  بیشتر
الگوها و شاخص‌های سنجش و ارزیابی کارایی قدرت نرم کشورها
16. الگوها و شاخص‌های سنجش و ارزیابی کارایی قدرت نرم کشورها

ابوذر رفیعی قهساره

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 9-34

چکیده
  پس از مطرح‌شدن مفهوم «قدرت نرم» توسط جوزف نای در دهۀ 1990، این مفهوم جایگاه ویژه‌ای در مطالعات قدرت و روابط بین‌الملل یافت و به یکی از مفاهیم محوریِ این حوزه‌ها تبدیل شد. یکی از موضوعات مطرح دربارۀ ...  بیشتر
نقش انقلاب اسلامی در تقویت قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران
17. نقش انقلاب اسلامی در تقویت قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران

محمدباقر خرمشاد؛ افشین متقی

دوره 6، شماره 2 ، زمستان 1395، ، صفحه 22-44

چکیده
  در هنگامه‌ی انقلاب اسلامی دو قطب جهانی آمریکا و شوروی به عنوان دو نیروی ژئوپلیتیکی آن زمان شناخته می‌شدند و مبادلات و معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با ارجاع به یکی از این دو نیروی متخاصم، مشخص می‌شدند. ...  بیشتر
نقش فن آوری اطلاعات بر تحول مفهوم هویت ملی
18. نقش فن آوری اطلاعات بر تحول مفهوم هویت ملی

احمد سلطانی نژاد؛ محمد حسین جمشیدی؛ افشین شامیری

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 22-41

چکیده
  انسان موجودی مدنی است و برای رشد و نمو خود و همچنین سیر تکاملی خود نیاز به تعامل با دیگران دارد. در فرایند تعاملات و ارتباطات اجتماعی هست که تمام پدیده‌ها اجتماعی به ظهور می‌رسند. هویت ملی یکی از پدیده‌های ...  بیشتر
تبیین بنیان‌های نظری نظام بین‌الملل معنایی اسلام با در نظرداشت انگاره قدرت نرم
19. تبیین بنیان‌های نظری نظام بین‌الملل معنایی اسلام با در نظرداشت انگاره قدرت نرم

روح‌اله پیربالائی؛ محمد حسین جمشیدی؛ مجتبی عبدخدایی؛ محسن اسلامی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1400

چکیده
  هدف این پژوهش واکاوی بنیان‌های نگرشی نظام بین‌الملل معنایی اسلام با در نظرداشت انگاره «قدرت نرم» است. نظام بین‌الملل معنایی اسلام، یک چیدمان فراساختاری است که با پذیرش واقعیت‌های مربوط به قدرت، ...  بیشتر
تحریم های اقتصادی یکجانبه درمیانه اعمال قدرت نرم و سخت
20. تحریم های اقتصادی یکجانبه درمیانه اعمال قدرت نرم و سخت

حسین حسینی محجوب؛ ستار عزیزی؛ محسن محبی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 1-23

چکیده
  چکیده:تحریم اقتصادی، امتناعی نظام یافته است از برقراری روابط اقتصادی یک دولت یا گروهی خاص از دولت‌ ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول خود یا جامعه بین‌المللی میباشد. تحریم‌های یک جانبه تحریم‌هایی ...  بیشتر
آسیب‌های روانی جنگ نرم و تعیین برخی از منابع مقابله با آن
21. آسیب‌های روانی جنگ نرم و تعیین برخی از منابع مقابله با آن

کریم سواری

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 8-19

چکیده
  در تحقیق حاضر این سؤال که آسیب‌های روانی اثرگذار روی دانشجویان که حاصل جنگ نرم هستند و همچنین برخی از منابع مقابله با آن کدم‌اند مورد مطالعه قرار گرفت. کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز که در سال ...  بیشتر
نقش عوامل نرم‌افزاری در تحول منزلت ملی قطر (2011-1995)
22. نقش عوامل نرم‌افزاری در تحول منزلت ملی قطر (2011-1995)
دوره 4، شماره 10 ، بهار 1393، ، صفحه 25-48

چکیده
  منزلت ملی یک کشور، تابع قدرت ملی و تصویری است که یک کشور از خود، برای افکار عمومی جهان می‌سازند. این تصویر می‌تواند تابعی از قدرت سخت‌افزاری باشد و در دامنه‌ای از قدرت کوچک تا قدرت بزرگ نظامی جای گیرد ...  بیشتر
بررسی رابطه میان دینداری و رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)
24. بررسی رابطه میان دینداری و رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)
دوره 3، شماره 8 ، زمستان 1392، ، صفحه 27-44

چکیده
  از مؤثرترین راه‏های رسیدن به توسعه پایدار، جلب مشارکت مردم در فرایند توسعه از مرحله تصمیم‏گیری تا اجرا است. رفتار انتخاباتی بیانگر الگوی خاصی از رفتار سیاسی  است که  مبتنی بر مجموعه نگرش‌ها، ...  بیشتر
مولفه های نرم افزارانه مدیریت تغییرات اجتماعی در قرآن کریم «مطالعه موردی: داستان حضرت موسی(ع) و فرعون در قرآن کریم»
25. مولفه های نرم افزارانه مدیریت تغییرات اجتماعی در قرآن کریم «مطالعه موردی: داستان حضرت موسی(ع) و فرعون در قرآن کریم»
دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1391، ، صفحه 27-44

چکیده
  درجامعه شناسی در کنار انواع تغییرات اجتماعی، دو نوع تغییرات اجتماعی معطوف به عرصه سیاست قابل توجه است. تغیـیر اجتماعیِ روبنـایی که به نوعی به حرکت های اصلاحی و بدون تغییر در ماهیت و بنیاد ساختار اجتماعی ...  بیشتر