موضوعات = مدیریت و رهبری
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل مفهوم قدرت و منابع تشکیل دهنده آن از دیدگاه جوزف نای ( سخت، نرم، هوشمند )

دوره 8، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 130-153

حسین فتاحی اردکانی؛ حسین مسعودنیا؛ سیدجواد امام جمعه زاده


2. نظام جامع اطلاع رسانی بسیج از الزامات شکل دهی به قدرت نرم ارتش 20 میلیونی

دوره 8، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 154-179

سید رضا نقیب السادات؛ اسماعیل احمدی


5. مدلِ ارائه مطلوب خدمات عمومی، با بهره‌گیری از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 160-172

محمدرضا جابرانصاری؛ افشین پارسائیان


6. آسیب‌های روانی جنگ نرم و تعیین برخی از منابع مقابله با آن

دوره 7، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 8-19

کریم سواری