دیپلماسی علمی به مثابه قدرت نرم
1. دیپلماسی علمی به مثابه قدرت نرم
دوره 4، شماره 11 ، پاییز 1393، ، صفحه 127-147

چکیده
  با توجه به تحولات سریع و پیچیدگی روزافزون سازوکارهای ارتباطات بین‌المللی در زمینه‌های مختلف که منحصر به مرزهای جغرافیایی کشورهانیست و نیز با توجه به پدیدار شدن مفاهیم جدیدی از دیپلماسی مانند دیپلماسی ...  بیشتر