کلیدواژه‌ها = رویش نظریه.مقام معظم رهبری.جمهوری اسلامی ایران