کلیدواژه‌ها = حقوق مخاصمات مسلحانه
تعداد مقالات: 1
1. جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل با نگاه به دستورالعمل تالین

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 28-47

سهراب صلاحی؛ سید مهدی کشفی