نقش نهادهای ورزشی(به عنوان قدرت نرم) در توسعه روابط سیاسی
نقش نهادهای ورزشی(به عنوان قدرت نرم) در توسعه روابط سیاسی

رسول افخمی؛ بهشید ارفع نیا؛ محسن محبی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 239-263

چکیده
       پژوهش حاضر تلاش داشت تا به این سوال پاسخ دهد که نهادهای ورزشی به چه نحوی و چگونه سبب توسعه روابط سیاسی در سطح بین المللی بالاخص روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. در حقیقت هدف این تحقیق ...  بیشتر
بررسی رابطه میان دینداری و رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)
بررسی رابطه میان دینداری و رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)
دوره 3، شماره 8 ، دی 1392، ، صفحه 27-44

چکیده
  از مؤثرترین راه‏های رسیدن به توسعه پایدار، جلب مشارکت مردم در فرایند توسعه از مرحله تصمیم‏گیری تا اجرا است. رفتار انتخاباتی بیانگر الگوی خاصی از رفتار سیاسی  است که  مبتنی بر مجموعه نگرش‌ها، ...  بیشتر